27
Dub

Měli jsme příležitost oslovit pana profesora Ing. Karla Raise, CSc., MBA, který působí ve funkci rektora Vysokého učení technického v Brně, je také absolventem MBA studia, a  který prakticky od počátku 90.let aktivně působí v oblasti vzdělávání špičkových manažerů formou MBA studií v rámci České republiky. Položili jsme mu několik dotazů

Proč právě MBA studium považujeme za nejvhodnější pro české manažery?

MBA studia jsou v celém světě považována za standard špičkového manažera, kterým se vrcholový manažer obvykle odlišuje od ostatních. Jistou paralelu můžeme nalézt v druhé atestaci lékaře, který se od absolventa lékařské fakulty liší nejenom vzděláním, ale zejména praktickými zkušenostmi. V českém vzdělávacím systému neexistuje v oblasti vzdělávání manažerů analogické vzdělání. Od roku 1989 však MBA na českém vzdělávacím trhu nachází svoje místo. Velmi důležitým kritériem při výběru poskytovatele tohoto vzdělání však je zda příslušná zahraniční univerzita je v evropském či americkém měřítku akreditována uznávanou akreditační institucí.

Vaše univerzita poskytuje US-MBA studia, která pořádáte s Chicagskou Dominikánskou univerzitou. Proč se VUT orientovalo právě na tuto univerzitu ? Jaké výhody má Váš posluchač pokud se rozhodne studovat na VUT vaše US-MBA studium.

Orientace na tuto univerzitu má logiku v historii ve více než 25 leté spolupráci VUT v Brně s Toruňskou univerzitou M. Kopernika v Polsku. Poněvadž naši kolegové z Polska začali již dříve s touto univerzitou spolupracovat, bylo přirozené, že jsme s nimi začali komunikovat i my. Rozhodující bylo to, že tyto US-MBA studia jsou akreditována americkými akreditačními asociacemi NCA-CASI a AACBSP a také reference našich kolegů z Polska o studiu byly velmi dobré. Dlouhodobá znalost brněnské university a učitelů pak byla významným faktorem pro relativně  rychlé získání povolení uskutečňovat zmiňovaná studia i na VUT v Brně, a to již od roku 2003.

Jednou z výhod tohoto studia je skutečnost, že posluchač amerických US-MBA studií na VUT v Brně je zároveň studentem zmiňované zahraniční univerzity a má možnost tuto univerzitu nejenom navštívit, ale případně i na této univerzitě dále studovat. Posluchači se také mohou zúčastnit řady aktivit, které pro manažery univerzita organizuje, což v současné době někteří naši posluchači využívají. Tak např. loni i letos se někteří  z nich společně s americkými posluchači US-MBA studií a podnikateli zúčastnili pobytu v Číně, atp.

Další významnou přidanou hodnotou posluchačů je obnovení a zvýšení si svých znalostí angličtiny, neboť  40 % výuky probíhá na naší univerzitě s americkými lektory. Za další výhody považuji to, že se  v rámci studia v podstatě jedná o individuální práci lektora s posluchačem, že se také dostanete do skupiny špičkových manažerů, kteří i po ukončení studia jsou spolu v kontaktu a navzájem si často vypomáhají při hledání místa, při řešení manažerských problémů, a že jste se dostali do skupiny lidí, kteří jsou na našem trhu práce firmami skutečně vyhledáváni. Jsem přesvědčen, že investice do tohoto vzdělání má vysokou výnosnost.

Jak se mohu přihlásit do vašeho US-MBA studia a kdy začíná?

Nejlépe je se  přihlásit přímo na Fakultě podnikatelské VUT v Brně , která uvedené studium organizuje ( její www stránka je www.us-mba.cz ). Přímý kontakt na organizátory US-MBA studia, kteří Vám jistě zašlou detailnější informací je mikulec@fbm.vutbr.cz.  Letošní termín zahájení již 9. běhu je 16.9.2011 a přijímá se maximálně 20 posluchačů.

Jak dlouho studium MBA trvá, co dostanu po ukončení tohoto studia  a jaké jsou alespoň ty základní podmínky pro přijetí?

Studium trvá dva roky, má formu víkendových soustředění (cca 1krát za měsíc) na VUT v Brně. Výuka je realizována ve 40% americkými a ve zbývajících 60% českými lektory. Je doplněna řadou případových studií, video programů, speciálně připravených presentací pro zahraniční studenty, atd.

Mezi základní podmínky přijetí patří VŠ vzdělání, dva roky praxe, střední znalost angličtiny a absolvování přijímacího pohovoru (pravidla univerzity připouští ve výjimečných případech prominout uvedené roky praxe).

Po ukončení studia absolvent obdrží diplom MBA přímo od Dominikánské university v Chicagu s celosvětovou platností.

Kdo ve studiu přednáší ?

Tým lektorů je složen nejenom z učitelů obou univerzit, ale i ze špičkových zahraničních manažerů, kteří působí v amerických firmách. Minimální akademická hodnost lektorů je Ph.D. a využíváme zejména těch, kteří na VUT působí již více než 10 let a mají aktivní zkušenosti s výukou v MBA nejenom v ČR, ale i v zahraničí .

Děkujeme vám za poskytnutí základních informací o US-MBA studiích, které pořádáte s Dominikánskou univerzitou v Chicagu.

Add reply

What is 8 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji