20
Čvn

V současnosti stále více lidí lépe chápe význam slova logistika a její důležitost ve společnosti. Logistika si vybudovala své místo na trhu práce už i v České republice. Proto instituce, která nabízí vzdělání v příslušném oboru je více než nutná. Takovou institucí je Vysoká škola logistiky v Přerově, která je jedna z mála vysokých škol, která poskytuje vysoce kvalitní vzdělání v tomto oboru. Je soukromou vysokou školou s technickým zaměřením a jako jediná v České republice nabízí svým studentům první dva stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing.) ve zmíněném oboru.

Cílem Vysoké školy logistiky je přetvoření šikovných uchazečů o studium na absolventy-profesionály. Po ukončení studia se ze studentů stávají odborníci pro konkrétní pozice v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a informačního managementu. Vysoká škola logistiky klade především důraz na propojení teorie a praxe. Jen tak je totiž možné vychovat odborníky, kteří se následně po příchodu do zaměstnání neztratí. Studenti píšící bakalářskou či diplomovou práci, se mohou za podpory logistických center a společností podílet na řešení reálných problémů z praxe.

Vysoká škola logistiky usiluje o navázání spolupráce s logistickými centry i pro studenty z nižších ročníků, kteří se zapojí např. do studentské vědecké a odborné činnosti. Přitažlivost tohoto studia spočívá ve správné aplikaci teoretických znalostí.  O tom, že Vysoká škola logistiky v Přerově vychovává skutečné profesionály, svědčí i počet úspěšných absolventů. Vedoucí pozice v oblasti logistiky dopravy, služeb či řízení zdrojů zastávají právě absolventi Vysoké školy logistiky v Přerově. Jedním z nich je vrchní praporčík 53. brigády průzkumu a elektronického boje nadpraporčík Ing. Lubomír Volný, který svoje studium završil v roce 2008 a od té doby se podílel na řízení důležitých operací NATO, mimo jiné například protipirátských operací u somálských břehů v roce 2010.

Přerov se začátkem června stal také dějištěm 111. zasedání pléna České konference rektorů, která má 48 členů. Jsou jimi rektoři 26 veřejných, dvou státních a 20 soukromých vysokých škol. Výsledkem zasedání bylo zvolení jejího nového předsedy. Hlasováním bylo rozhodnuto, že vedením České konference rektorů bude na nejbližší dva roky pověřen rektor Univerzity Karlovy v Praze Václav Hampl. Ve funkci vystřídá Petra Fialu, jehož kandidatura již nebyla možná, jelikož skončilo jeho funkční období rektora Masarykovy univerzity v Brně. Kromě volby nového vědění, se v Přerově rokovalo o státních maturitách, zákonu o vysokých školách či hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol. Vysoká škola logistiky celé zasedání hostovala, rektor školy JUDr. Ivan Barančík byl zvolen místopředsedou České konference rektorů.

Add reply

What is 13 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji