Archive for Červenec 30th, 2011
30
Čvc

Vitamíny sú také pre život nenahraditeľné organické zlúčeniny, ktoré detský organizmus nedokáže vyrobiť ani v minimálnom množstve. Pre optimálny fyzický a duševný vývoj sú potrebné všetky vitamíny v optimálnych dávkach, a to každý deň! Logickým riešením sa teda javí zostaviť každodenný jedálny lístok pre deti podľa týchto pravidiel. Ale zodpovedá tomu ponuka školskej jedálne alebo bufetu? A doma zabalená desiata je pripravená z čerstvej, plnohodnotnej zeleniny a ovocia, alebo skôr z čokoládových maškŕt?

V dôsledku znečisteného prostredia a iných škodlivých vplyvov nároky detského organizmu a potreba vitamínov a stopových prvkov neustále narastajú – priamo úmerne zvláštnostiam vývoja doby a rýchlosti zmien. Kým nároky zdravého vývoja na vitaminy narastajú, využiteľný obsah vitamínov a stopových prvkov v potravinách v dôsledku intenzívnej poľnohospodárskej výroby a potravinárskych výrobných a konzervačných postupov neustále klesá. Možno to nie je až také evidentné, ale aj deti sú vystavené vplyvom stresu – aj v dôsledku nárokov, ktoré na nich kladú rovesníci, učitelia, či rodičia. Keď dieťa prvý raz vykročí z domáceho „sterilného” prostredia do spoločnosti, obvykle do škôlky, veľmi často ochorie, lebo jeho imunitná sústava sa prvý raz stretne s určitými škodlivými mikroorganizmami.

Zabezpečenie potreby vitamínov detského organizmu nie je možné ponechať na náhodu a potrebné množstvo jednotlivých vitamínov sa sotva dá zabezpečiť ich dávkovaním jednotlivo. Preto sa odporúča riešiť to moderným multivitamínovým prípravkom dobrej kvality, v ktorom jednotlivé komponenty a ich optimálny pomer boli stanovené s vedeckou náročnosťou.

,