Crex's page

15
Bře
GB-geodezie je největší českou dceřinou společností Geodisu. Zeptali jsme se Martina Malce, co zajímavého realizovali ve firmě v minulém roce.

Rád bych vypíchl věci, které nějakým způsobem vybočují z toho rozsahu a spektra zakázek a to tím, že ukazují nové trendy a požadavky na GISovská data na straně našich zákazníků.
Za zmínku tedy určitě stojí pasportizace ploch v průmyslovém areálu žďárské společnosti ŽĎAS. V roce 2011 implementovali v tomto průmyslovém podniku GIS a to včetně kompletního geodetického zaměření. V roce 2012 přišel zadavatel s požadavkem doplnění mapové vrstvy ploch. Tento požadavek byl vyvolán primárně novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, kterou se podle ustanovení § 6 zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se zvýšenou daňovou sazbou. Ale má to samozřejmě také vazbu na pronájmy plocha a řízení jejich úklidu a spolu se základní mapou areálu se jedná i ideální podklad pro zpracování požárního plánu.

Ušetřili jste tedy zadavateli finanční prostředky?
Zadavatel si je ušetřil sám tím, že si zajistil kvalitní podklady. A to dokonce hned dvakrát. Jednak pro daňové přiznání, ale primárně v důsledku kvalitně zpracovaných podkladů pro veškeré rozhodovací procesy a projekční činnosti. Součástí řešení však byla i databáze s informacemi o technických atributech povrchů, vazbě na katastr a zejména odpovědných a oprávněných osobách vůči daným plochám uvnitř areálu a případných nájemcích ploch. Investované prostředky mají návratnost přibližně 1-2 roky, což považuji za výborný výsledek.

Rozvíjející se oblastí jsou požadavky na pasportizaci, dělali jste něco zajímavého v této oblasti?
Firma je správcem digitální technické mapy na řadě měst. A technickou mapu města můžeme považovat za potencionálně velmi komplexní podklad pro tvorbu libovolných pasportů na území města. Ale s tím, jak se rozvíjejí pasporty budov a kanceláří, tak bych rád ale zmínil i pasport průmyslové haly.
V rámci naší spolupráce na jedné elektrárně ČEZ jsme byli osloveni s požadavkem na zaměření složitého interiéru strojovny o rozměrech řádově 80x200m. Takový prostor (zhruba 3 fotbalová hřiště…) navíc ve více úrovních zdokumentovat a půdorysně různě strukturovaných by tradičními prostředky bylo velmi náročné. Cílem zadavatele nebylo získat pouze schéma, ale už na začátku bylo požadováno, aby vzniklá dokumentace byla použitelná i pro projekční činnosti případných rekonstrukcí v interiéru haly. Nabízelo se tedy řešení využití laserového skenování. Na druhou stranu vysoká členitost a v mnoha místech špatná viditelnost vedla ke kombinaci více metod – klasické geodetické metody pro přesné určení měřického polygonu, zaměření základních geometrických vztahů a zaměření lícovacích bodů pro lasersken, samotné laserové skenování a doměřování špatně přístupných míst laserovými ručními dálkoměry.
Výsledkem je dokumentace haly, která splňuje požadavky zadavatele na obsah informací a import do GIS (s vazbou na mobilní klienty správce haly a údržby), tak potencionální podklad pro projekční činnosti.

Nedošlo vlivem požadavku na vyšší přesnost k navýšení nákladů?
V dané chvíli jistě ano. Prosté schéma by bylo možné zpracovat levněji. Ale dopracovali jsme se s kolegy na straně zadavatele k názoru, že je pro něj výhodné vložit prostředky zhruba o 70% vyšší a získat násobně lepší užitnou hodnotu výsledné dokumentace.

Překvapuje mne, že neuvádíte žádnou zakázku z oblasti pozemkových úprav…
Patříme mezi největší zpracovatele návrhů pozemkových úprav u nás a v oblasti prací v katastru nemovitostí to platí ještě více. Je tedy možné, že se mi z pohledu technického řešení hůře vybírá nějaká konkrétní. Ale za zmínku stojí určitě dvě. Pro zaměření skutečného stavu terénu a následné zpracování 3D modelu území jsme na KPÚ Čistá využili data leteckého snímkování a leteckého laserového skenování. Nevím u nás o žádné jiné pozemkové úpravě, pro jejíž podklady bylo využito leteckého lidaru.

Obešli jste se tedy bez geodetického zaměření?
To samozřejmě nikoli, to ani není možné. Bez zodpovědného přístupu geodeta by nebylo možné vyšetřit a zaměřit obvod pozemkové úpravy, hranice liniových staveb a skutečné hranice parcel s trvalými porosty. Tyto činnosti představují základní kostru podkladů pro zpracování jednotlivých etap komplexní pozemkové úpravy a výsledky v samotném finálním zpracování také vstupují do digitální katastrální mapy (DKM). Ale další obrovské množství dat je možné získat jak z fotogrammetrického vyhodnocení, tak z „mračna bodů“ z laserového skenování. Zejména pro kvalitně zpracovaný 3D model území a následné vyhodnocení odtokových poměrů v krajině je to velkým přínosem.
Snad zde mohu přiznat, že vyladění zadání a následných procesů, do kterých byli zapojeni geodeti z regionálních poboček firmy, piloti letadla a zpracovatelé dat na centrále v Brně se neobešlo bez nedorozumění. Ale chybami se člověk učí a tak to vidím i z tohoto pohledu pozitivně.

O co šlo v té druhé akci?
Druhá akce je pěkným příkladem, že i menší zakázky mohou být významné. Jednalo se o pilotní projekt vizualizace komplexní pozemkové úpravy ve Zlínském kraji. Kolegové na straně zadavatele šli vstříc filosofií tehdejšího Ústředního pozemkového úřadu (od 1.1.2013 vznikl sloučením pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR nový Státní pozemkový úřad), která směřuje k lepší komunikaci s profesním a sociálním okolím. K jednotlivým etapám KPÚ se vyjadřuje vedle zástupce zadavatele řádově desítka dotčených orgánů státní správy, zástupci samosprávy a stovky vlastníků a uživatelů pozemků v dotčeném území. My jsme tuto věc uchopili jako, jak se moderně říká „výzvu“ a výsledkem je interaktivní 3D vizualizace aktuálních dat návrhu komplexní pozemkové úpravy a řady dalších datových vrstev (např. historická ortofomapa). Zpětná vazba od zadavatele, od zástupců samosprávy a zejména od stovek vlastníků a uživatelů dotčených pozemkovou úpravou je vesměs velmi pozitivní. Je evidentní, že 3D vizualizace vlastnických vztahů, prvků společných zařízení a ostatních reálií na reálném 3D modelu území dává zcela nové možnosti presentování díla a umožňuje i laikovi mnohem lepší orientaci, což se projevuje i v přístupu vlastníků k projednávání návrhu KPÚ. V neposlední řadě bylo také cítit důvěru ve fundovanost realizačního týmu…
Čtenáře bych zde rád pozval buď na naše webové stránky , kde je vizualizace v odlehčené webové variantě volně dostupná, nebo i na konferenci Pozemkové úpravy v Třebíči, kde by pilotní projekt měl být presentován na celorepublikové úrovni.
Děkuji za otázky a všem přeji, ať se daří
Martin Malec

, , ,

22
Kvě
Proč mít gril Weber v černé barvě, jako mají vaši sousedé? Představujeme vám nové a veselé grily Weber Smokey Joe Premium v barevných provedeních. Využijte tuto možnost a staňte se prvním majitelem nových, barevných grilů Weber.  Pro novou sezonu připravujeme velké množství nových grilů a příšlušenství.

Grily Weber v nových barvách

Ke stávajícím grilům Weber One-Touch® Premium v černé a šedivé barvy se nově přidává zelená a krémová barva grilu, ke černým a šedým grilům Weber One-Touch® Original se přidává kromě zelené a krémové barvy, také barva cihlová a modrá. Výběr je tak opravdu široký.Navíc pro všechny grily Weber je dostupná celá škála praktických doplňků pro grilování. Prožijte skutečný pocit opravdového grilování a užívejte si Weber® záruky bezstarostné přípravy jídel.

Grily weber – novinky 2012

Novinkou pro rok 2012 je také praktická přenosná taška WEBER Smokey Joe Carry Bag určená pro grily na dřevěné uhlí Smokey Joe. Nabízí dokonalou ochranu a usnadňuje přenášení grilu na Vaše oblíbené místo pro grilovcí párty. Co takhle si vzít gril do parku, s sebou nahory a překvapit tak své blízké a kamarády!Veškeré tyto grily a příslušenství máme skladem a nejpozději do pěti dnů od objednávky jsem schopni je doručit na adresu.

, ,

22
Kvě

Anteny FTE

FTE maximal uvedla na trh novou řadu antén pod označením HyDra pro UHF pásmo, které by měly dosáhnout ještě většího úspěchu, než předcházející řada EVO.

Antény FTE Maximal s novým designem

Série antén HyDra má nový a jedinečný design vytvořený přímo FTE maximal, který umožňuje snížení objemu balení až o 25% ve srovnání se starší řadou antén EVO a i antén od jiných výrobců.

Tato úprava je založena na možnosti otáčení základny pro reflektory o 90 °, a to tak, že může být umístěna v zákrytu s prvky antény. To znamená snížení nároku na prostor a lepší optimalizaci úložného prostoru pro přepravu antén.

Snadná instalace antén

Dalším aspektem, který byl důležitý při vývoji antén, byla možnost jednoduššího složení pro instalaci. Aby se tohoto dosáhlo, byl navržen systém „click“, který je založen na tom, že montážník během instalace spojuje jednotlivé součásti anténybez nutnosti použít jakýkoliv nástroj. Toto zlepšení umožňuje provést montáž  jen v 5 jednoduchých krocích, přičemž toto celé zabere jen několik sekund.Jednoduchost a rychlost složení antény můžete vidět na demonstračním videu:

http://www.ftemaximal.com/video/HyDra_en

Další úprava se dotkla také třmenu pro uchycení antény na stožár. Nový třmen pro uchycení je zcela nové konstrukce a zaručuje pevnější uchycení antény ke stožáru. Jsou použity motýlkové matice, které zvyšují odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.

K dispozici jsou 2 modely antén řady Hydra:

HyDra 45
HyDra 35

Anténa je balena ve 2 krabicích: samostatně baleno je tělo antény a samostatně reflektory.

 

, , , ,

24
Čvn

Když se tradice spojí s mládím …

V těchto dnech přichází do prodeje koupelnová sestava Mio new, z níž dýchá svěží design spojený s neotřelými funkčními prvky. Není zvykem, že značky dávají šanci také mladým talentům, ale tradiční české značce Jika se toto rozhodně vyplatilo. A již brzy Vám nabídneme tento koupelnový nábytek i na našem internetovém obchodě, ale již nyní ho můžete u nás poptávat!

Cesta mladého designéra k Jika

Možnost vytvoření vlastní koupelny pro velkou značku je snem každého začínajícího designéra. Cesta Petra Kubíka k tomu cíli nebyla jednoduchá a vedla přes vítězství v českém kole mezinárodní soutěže Jump the Gap každoročně pořádané společností Roca. Zúčastnit se jí mohou všichni studenti designu případně architektury a nejlepší pak mají příležitost realizovat vlastní projekt.
Ing. Petr Kubík se v soutěži probojoval se svým návrhem originální relaxační vany až na 100 % Design Exhibition v Londýně mezi jedenáct finalistů z celého světa. Díky tomuto úspěchu byl přizván do výběrového řízení na inovaci nábytku řady Mio pro značku Jika, kterého se stal vítězem. „Spolupráce s Jikou byla pro mě velkým přínosem. Možnost vyzkoušet si vznik nábytku a vůbec celé koncepce od samotných počátků bych doporučoval každému, kdo se rozhodl věnovat tomuto oboru,“ říká Petr Kubík. Sám autor se rovněž přiznává, že vývoj nového nábytku byl pro něj především velkou výzvou. Jeho cílem bylo vytvořit nábytek, který osloví mladé lidi svěžím designem a svými funkčními prvky i starší lidi toužící po komfortu za dobrou cenu.

Koupelnový nábytek Mio new

Modernost spojenou s minimalistickým designem vdechl Petr Kubík žadě koupelnového nábytku Mio new. Výběrem neobvyklých barev vyhovuje vkusu mnoha uživatelů, kteří mohou volit z tradiční bílé, jemné ořechové nebo barevného odstínu bolton. Ať se zákazník rozhodne pro jakoukoliv variantu, vždy se mu dostane širokého spektra skříněk umožňujících maximálně využít úložného prostoru koupelny. Zásuvky vybavené plnovýsuvnými pojezdy navíc umožňují lehce roztřídit všechny koupelnové potřeby.
Dámy si zamilují netradičně řešené zrcadlo s rohovou otevřenou poličkou, které se stane dominantou koupelny. Pánové ocení vysoce odolný materiál ABS, z něhož jsou vyrobeny nejvíce namáhané hrany nábytku, a také promyšlené výřezy nahrazující často překážející a neprakticky umístěné úchytky. Barvy, vkusné řešení zásuvek, skříněk a velkorysé zrcadlo s otevřenými bočními poličkami předurčuje tuto koupelnovou sestavu jak pro velké vzdušné prostory, tak menší panelákové koupelny.

Koupelnová keramika řady Mio new

Moderními geometrickými tvary doplňuje koupelny také sanitární keramika. Umyvadla Mio jsou k dostání ve čtyřech šířkách a taktně ukrývají sifon v krytu nebo sloupu. Nerozlučná dvojice bidetu a klozetu kromě elegantních tvarů nabízí možnost vybrat si z oblíbené stojící varianty, tzv. italské verze, nebo závěsné nechávající vyniknout jedinečnost geometrických tvarů. Obě varianty doplňuje sedátko se systémem Slowclose zpomalujícím jeho sklápění. Protože Jika vždy myslí na spotřebu vody, jsou klozety vybaveny systémem úsporného splachování Dual Flush umožňující spláchnutí šesti nebo třemi litry vody. Především ženy ocení povrchovou úpravu JIKA perla. Díky ní je údržba keramiky a skla nesrovnatelně snazší a vyžaduje minimální použití čisticích prostředků. Keramika a sklo zůstává hladké, dokonale čisté a nepodléhá korozi. Z povrchů se speciální úpravou voda stéká v podobě kuliček a po nečistotách nebo vodním kameni nabalených společně s vodou nezůstává ani stopa. Povrch pak stačí pouze vyleštit dosucha hadříkem.

Česká koupelna Jika

Již od svého založení je česká značka Jika známá jako jednička ve výrobě sanitární keramiky a dle čtenářů časopisu Receptář i jako symbol kvality za velmi příznivou cenu. Ani ona nezahálí a jde stále s dobou. Svým zákazníkům dnes nabízí kvalitní sanitu, vodovodní baterie či méně známý koupelnový nábytek nesoucí podpis nejednoho uznávaného designéra.

, , ,

27
Dub

Měli jsme příležitost oslovit pana profesora Ing. Karla Raise, CSc., MBA, který působí ve funkci rektora Vysokého učení technického v Brně, je také absolventem MBA studia, a  který prakticky od počátku 90.let aktivně působí v oblasti vzdělávání špičkových manažerů formou MBA studií v rámci České republiky. Položili jsme mu několik dotazů

Proč právě MBA studium považujeme za nejvhodnější pro české manažery?

MBA studia jsou v celém světě považována za standard špičkového manažera, kterým se vrcholový manažer obvykle odlišuje od ostatních. Jistou paralelu můžeme nalézt v druhé atestaci lékaře, který se od absolventa lékařské fakulty liší nejenom vzděláním, ale zejména praktickými zkušenostmi. V českém vzdělávacím systému neexistuje v oblasti vzdělávání manažerů analogické vzdělání. Od roku 1989 však MBA na českém vzdělávacím trhu nachází svoje místo. Velmi důležitým kritériem při výběru poskytovatele tohoto vzdělání však je zda příslušná zahraniční univerzita je v evropském či americkém měřítku akreditována uznávanou akreditační institucí.

Vaše univerzita poskytuje US-MBA studia, která pořádáte s Chicagskou Dominikánskou univerzitou. Proč se VUT orientovalo právě na tuto univerzitu ? Jaké výhody má Váš posluchač pokud se rozhodne studovat na VUT vaše US-MBA studium.

Orientace na tuto univerzitu má logiku v historii ve více než 25 leté spolupráci VUT v Brně s Toruňskou univerzitou M. Kopernika v Polsku. Poněvadž naši kolegové z Polska začali již dříve s touto univerzitou spolupracovat, bylo přirozené, že jsme s nimi začali komunikovat i my. Rozhodující bylo to, že tyto US-MBA studia jsou akreditována americkými akreditačními asociacemi NCA-CASI a AACBSP a také reference našich kolegů z Polska o studiu byly velmi dobré. Dlouhodobá znalost brněnské university a učitelů pak byla významným faktorem pro relativně  rychlé získání povolení uskutečňovat zmiňovaná studia i na VUT v Brně, a to již od roku 2003.

Jednou z výhod tohoto studia je skutečnost, že posluchač amerických US-MBA studií na VUT v Brně je zároveň studentem zmiňované zahraniční univerzity a má možnost tuto univerzitu nejenom navštívit, ale případně i na této univerzitě dále studovat. Posluchači se také mohou zúčastnit řady aktivit, které pro manažery univerzita organizuje, což v současné době někteří naši posluchači využívají. Tak např. loni i letos se někteří  z nich společně s americkými posluchači US-MBA studií a podnikateli zúčastnili pobytu v Číně, atp.

Další významnou přidanou hodnotou posluchačů je obnovení a zvýšení si svých znalostí angličtiny, neboť  40 % výuky probíhá na naší univerzitě s americkými lektory. Za další výhody považuji to, že se  v rámci studia v podstatě jedná o individuální práci lektora s posluchačem, že se také dostanete do skupiny špičkových manažerů, kteří i po ukončení studia jsou spolu v kontaktu a navzájem si často vypomáhají při hledání místa, při řešení manažerských problémů, a že jste se dostali do skupiny lidí, kteří jsou na našem trhu práce firmami skutečně vyhledáváni. Jsem přesvědčen, že investice do tohoto vzdělání má vysokou výnosnost.

Jak se mohu přihlásit do vašeho US-MBA studia a kdy začíná?

Nejlépe je se  přihlásit přímo na Fakultě podnikatelské VUT v Brně , která uvedené studium organizuje ( její www stránka je www.us-mba.cz ). Přímý kontakt na organizátory US-MBA studia, kteří Vám jistě zašlou detailnější informací je mikulec@fbm.vutbr.cz.  Letošní termín zahájení již 9. běhu je 16.9.2011 a přijímá se maximálně 20 posluchačů.

Jak dlouho studium MBA trvá, co dostanu po ukončení tohoto studia  a jaké jsou alespoň ty základní podmínky pro přijetí?

Studium trvá dva roky, má formu víkendových soustředění (cca 1krát za měsíc) na VUT v Brně. Výuka je realizována ve 40% americkými a ve zbývajících 60% českými lektory. Je doplněna řadou případových studií, video programů, speciálně připravených presentací pro zahraniční studenty, atd.

Mezi základní podmínky přijetí patří VŠ vzdělání, dva roky praxe, střední znalost angličtiny a absolvování přijímacího pohovoru (pravidla univerzity připouští ve výjimečných případech prominout uvedené roky praxe).

Po ukončení studia absolvent obdrží diplom MBA přímo od Dominikánské university v Chicagu s celosvětovou platností.

Kdo ve studiu přednáší ?

Tým lektorů je složen nejenom z učitelů obou univerzit, ale i ze špičkových zahraničních manažerů, kteří působí v amerických firmách. Minimální akademická hodnost lektorů je Ph.D. a využíváme zejména těch, kteří na VUT působí již více než 10 let a mají aktivní zkušenosti s výukou v MBA nejenom v ČR, ale i v zahraničí .

Děkujeme vám za poskytnutí základních informací o US-MBA studiích, které pořádáte s Dominikánskou univerzitou v Chicagu.

12
Dub

Mnoho mladých architektů je oslněno minimalismem a přísahá na nerez a kosmické tvary, často však zapomínají, že otcové zakladatelé modernismu bydleli „lidsky“ a ultramoderní výboje, které vznikaly při hledání nových forem a slohů, prezentovali na architektonických sympoziích a výstavách. Bohužel cesta, kterou tyto velké osobnosti architektury a designu vytýčili, skončila (a to ne jejich vinou) v sídlištních obludáriích 80. let minulého století. Nenechte se proto zmást „trendy, cool a in“ designy, které v mnoha případech vynikají spíš cenou než kvalitou zpracování nebo užitnou hodnotou. Podotýkám, že existuje spousta zajímavých současných designérů, jejichž produkce je hodnotná a život v takovém interiéru je velmi pohodlný, ale některé projekty působí tak, že zajímavě vypadají jen v designovém studiu nebo v katalogu. Ale pokud někomu vyhovuje život na palubě kosmické lodi plné křivých váziček a nerezavých kelímků, má na to plné právo.

Od solitéru k sektoru

Počátkem 20. století mnoho tvůrců hledalo takové formy umění a architektury, které by odpovídaly stále se zrychlujícímu životnímu stylu a názoru moderního industrializovaného člověka. Převratné změny ve společnosti a zejména trýznivé zkušenosti I. světové války ještě urychlily odpoutání městského člověka od „poklidných a idylických“ časů osvícenství a romantismu. Toto přetnutí pupeční šňůry s poklidným časem měšťanských bálů dokončily hekatomby II. světové války. To se odrazilo i na věcech denní potřeby, nábytku, bytových doplňcích i samotném způsobu bydlení. Zatímco na počátku století byl kubistický a funkcionalistický nábytek ještě solitérní a dokonale řemeslně zpracovaný, tak sektor, který se rozbujel v padesátých letech 20. století, byl plodem automatizované a maximálně účelové tovární sériové velkovýroby. Také díky totalitní ideologii preferující masovost se lidé překotně zbavovali historického nábytku minulých „tmářských“ epoch a obklopovali se méně kvalitním typizovaným sektorovým nábytkem.

Nostalgie a únik

Teprve v šedesátých a zejména v sedmdesátých letech se lidé začínají k historickému nábytku vracet a začínají si ho vážit, stejně jako i bytových doplňků po prapředcích. Ve snaze uniknout z osidel šedivé normalizační reality prchají o víkendech na venkov. Začíná rozvoj chalupářství a hlad po selském nábytku, truhlicích, hmoždířích a petrolejkách. Tyto tendence však někdy končily kýčem v podobě skrumáží nalakovaných loukoťových kol, cepů a vesnických necek. Ve městech, kde stále převažovala stará zástavba, se do klasicistních domů vracel historický nábytek koupený v bazaru či nalezený na půdách a organicky (a častěji spíše neorganicky) se mísil s obývacími stěnami husákovské éry. Záleželo na míře vkusu a estetických schopnostech obyvatel konkrétního domu či bytu.

Časy a poptávka se mění

Zatímco v šedesátých letech byl například barokní nábytek relativně dostupný, v osmdesátých letech jeho ceny přesáhly možnosti většiny obyvatelstva. Volně dostupný zůstal většinou nábytek secesní či nábytek ve stylu historismu. Funkcionalistický trubkový nábytek byl tehdy pro sběratele neobjeven a jeho čas přišel až počátkem devadesátých let. V současnosti lidé objevují také nábytek a doplňky v bruselském stylu z konce padesátých let, nejenom proto, že tento sloh trval velmi krátce a jedná se o unikátní tuzemský sloh, ale hlavně proto, že svým bizarně kapkovitým tvarem působí svěže a neotřele. A zde se dostáváme k zajímavému jevu, kdy se nábytek z počátku druhé poloviny 20. století (např. čalouněný sedací nábytek, psací stoly, svítidla a další doplňky) začíná sbírat, protože proti dnešní dřevotřískově pseudorustikální produkci made in EU působí najednou oduševněle a moderně.

V éře postmoderny

Protože samotná moderna zestárla a stala se historií, musíme dnes do historického nábytku řadit také funkcionalistický, kubistický i bruselský nábytek, i když jeho kořeny vyrůstají z odporu proti historizujícím slohům. Z toho vyplývá nutnost individuálního přístupu ke každému kusu, protože zakomponovat do interiéru nábytek z různých období je mnohem obtížnější, než prolistovat katalog nebo si v nábytkovém studiu nechat na počítači vytvořit 3D model a pomocí myši stěhovat a dolaďovat jednotlivé části virtuálního pokoje. Ale na druhé straně historický nábytek má duši, a pokud ho citlivě zakomponujete do obytného prostoru, získáte kromě hodnotných solitérů mnohem víc osobitý interiér s dotykem historie.

23
Úno

Současný vývoj erotických pomůcek vyžaduje od moderních produktů celou škálu unikátních vlastností a právě G-Ki je splňuje do posledního bodu. Bylo by ostatně dobré vyjmenovat soudobé požadavky na moderní erotické pomůcky:

 • Vibrátory G-KiLuxusní obal
 • Bezpečný materiál
 • Akumulátorové napájení
 • Inteligentní nabíjení
 • Elektronické ovládání
 • Síla vibrací a vibrační programy
 • Univerzální využití
 • Voděodolnost
 • Sympatický tvar a barva

vibrátory G-Ki a jejich balení

První, s čím se setkáváme u erotických pomůcek je jejich obal. Přímá úměra v luxusnosti obalu a ceny bývá zpravidla i v relaci s jeho kvalitou. U G-Ki je ale cena určitě nižší, než by se dalo u takto vybaveného vibrátoru očekávat. Vnější ochranný obal je z matného, temně fialovohnědého papíru a v něm je následně ukryta pevná schránka, polepená vymačkávaným černým materiálem jež připomíná textil. Po rozvázání romantické mašle uvidíte samotný vibrátor v plastovém výlisku, jež kryje nabíječku a návody. Celé balení tak budí dojem skutečně jedinečného kousku a spojení s erotikou by určitě nikdo netušil.

JeJou G-Ki – materiál

Současná civilizace je bohužel pronásledována spoustou alergií a proto se výrobci snaží vyrábět erotické pomůcky z materiálů, které tyto problémy vyvolávají naprosto vyjímečně. Mezi ně patří například ABS plasty, chirurgické kovy, sklo a především je to čistý silikon. Ten je pro tyto účely využíván již spoustou firem nejen pro svou bezpečnost, ale také pro jeho neobvykle příjemný povrch, měkkost, možnost „sametové“ úpravy, nepřítomnost ftalátů, tepelné vlastnosti a dobré přenášení vibrací. Silikon ve formě pevného materiálu má pouze jedinou nevýhodu, kterou je nesnášenlivost se silikonovým olejem. Proto se nedoporučuje používat lubrikanty na bázi silikonu. Uživatelé se často ptají proč…? Silikonové oleje se s pevným silikonem výborně spojují a pronikají do jeho hloubky. Postupem času narušují jeho povrchové vrstvy, které mohou extrémně měknout a ztrátou pevnosti se mohou začít odlupovat. Lubrikanty na vodní bázi tyto problémy nikdy nevyvolávají. I přes tento malý nedostatek je čistý silikon stále nejžádanějším materiálem pro erotické pomůcky a pravděpodobně ještě dlouho bude.

vibrátory G-Ki a napájení

Dříve měla většina vibrátorů velké dilema, a to jak zvolit poměr mezi výkonem a spotřebou. Jakmile měl vibrátor silné vibrace, byla jeho spotřeba baterií značnou finanční zátěží. Řada výrobců se pyšní i ekologickými přínosy za odbourání likvidace použitých baterií, ale pro zákazníky to zcela jistě znamená hlavně velkou úsporu i radost z vždy připraveného pomocníka. Přestože to výrobce neuvádí, tak předpokládáme, že takové zařízení již využívá Lithium Polymerové akumulátory, jež mají možnost přibližně 700-1000 plných cyklů. V takovém případě životnost akumulátoru pravděpodobně několikrát převýší životnost celého zařízení.

Nabíjení G-Ki

Přestože tento typ akumulátoru již nevyžaduje složité formátování a plné nabíjení i vybíjení, nelze ale tento postup nedoporučit. Hlavně je důležité vibrátor plně nabít před jeho uskladněním. Jednak to prospívá akumulátoru a druhak i ženě, která po něm sáhne – bez energetických obav. Kamenem úrazu u dobíjecích zařízení byly vždy konektory a jejich zdířky. Ale G-Ki je průkopník a proto používá magnetický kontaktní třmen. Stačí jej přiložit do blízkosti ovládacích tlačítek, které jsou současně i kovovými kontakty. Ve třmenu jsou silné neodymové magnety a ty zajistí dokonalé spojení. Správnost polarity je vidět na fotografiích a navíc je demonstrována blikající LED diodou. Při jejím trvalém svícení je vibrátor plně nabit. Nabíjí se 2 hodiny a dvě hodiny je možno jej používat.

Ovládání vibrátorů G-Ki

Vynikající nápad – použít tlačítka jako nabíjecí kontakty – zabezpečil, že jsou vyrobena z kovu a tím mají následnou vysokou trvanlivost a jsou také velmi dobře hmatatelná. Podržíte-li tlačítko „+“ po dobu asi 2 vteřin, uvedete tím vibrátor G-Ki do provozu. Poté je možno opakovanými stisky nastavovat 5 různých úrovní síly vibrací, přičemž tlačítkem „-“ je možno se vracet k předešlému stavu. Po dosažení maximální úrovně se zapíná 5 různých vibračních programů. Stiskem tlačítka „-“ na dvě sekundy se provede okamžité zastavení – QuickStop.

Síla vibrací a vibrační programy

vibrátor G-Ki využívá na svou velikost až nezvykle velká excentrická závaží ve svých vibračních jednotkách. Ano – skutečně jde o dvě jednotky. První vibrátor je v horní hlavičce a druhý vibrátor je ve spodní části pod ovládáním. Pro velmi citlivé ženy je první stupeň vibrací ideální a naopak – pro ženy náročné je pátý stupeň – svojí silou – určitě dostatečný. Vibrační programy tím eliminují tzv. vibrační rezistenci. Jde o určité otupění organismu při pouhých monotónních vibracích, při kterém dojde ke snížení účinku vibrací již po několika minutách. Vibrační programy tuto monotónnost ruší a jejich změny udržují reakce těla a orgánů na počáteční úrovni.

Univerzálnost vibrátorů G-Ki

Konečně se dostáváme k asi nejlepšímu bodu při poznávání tohoto unikátu. Firma JeJoue jako první pochopila, že každá žena je jiná a každá vybírá vibrátor s jiným zakřivením a tvarem. Oddělení jejich firemního vývoje tedy použilo těžký kalibr pro konkurenční boj – vytvořilo aretovatelnou možnost změny tvaru! O podobné řešení se již pokoušela řada firem, ale vždy šlo páteřové systémy, které neměly v ohybech pevnost a narovnávaly se. G-Ki má však dva klouby, které se ovládají stlačením bočního tlačítka umožňují tak změnu ve 3 a 4 různých úhlech, přičemž nová poloha je pevně uzamčena zvláštním mechanismem.

To samo již umožňuje spoustu možných kombinací a stimulací G-bodu různými tlaky. Další možností je využití silnějšího konce pro stimulaci poševního vchodu a klitorisu. Pro velice náročné dámy je pak možno provést úplné ohnutí obou kloubů a provádět tak stimulaci poševního vchodu, klitorisu i G-Bodu současně. Ovšem tím není univerzálnost ještě vyčerpána – G-Ki je možno nastavit i na ideální stimulaci prostaty (s využitím prezervativu) a naprosto šílená kombinace je pak stimulace prostaty hlavičkou vibrátoru a současné dráždění klitorisu rozšířeným koncem.

Vodotěsnost G-Ki

Tím, že vibrátory G-Ki nevyužívají konektorové zdířky a mají tak celistvý obal, je možno je považovat za plně vodotěsné pro použití ve sprše i v nízké hloubce – např. ve vaně. Pro hloubkové ponory potápěčů si mi však zdjí již spíše nebezpečné.

Kouzelné vibrátory G-Ki

Tvarově je možno G-Ki považovat nejen za anatomicky ideální, ale i krásné. Jeho ladný tvar i křivky vyvolávají sympatie u většiny žen a výběr čtyř barev pak umožňuje si vybrat skutečně nádherný doplněk vašeho erotického života.

, ,

  Nové weby pro originální články > ZDE (klik) <
 • CZAutohits návštěvnost
 • Další doporučené odkazy

 • Září 2023
  Po Út St Čt So Ne
  « Říj    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930