Spatne ID plochy.
18
Dub

Překlady medicína a farmacie

Přesnost a srozumitelnost. Obory medicíny a farmacie se zabývají velmi důležitými otázkami – otázkami lidského zdraví, života a smrti. U překladů lékařských dokumentů je proto, ještě více než u jiných překladů, nezbytná jejich 100% správnost, není zde žádný prostor pro chybu. Dbáme na absolutní přesnost překladu a jeho srozumitelnost pro odbornou lékařskou veřejnost, které je určen.

Jak zajišťujeme kvalitu medicínských překladů?

Spolupráce zkušeného překladatele s lékařem specialistou. Lékařské překlady svěřujeme jen překladatelům, kteří se na obory medicína a farmacie přímo specializují a mají rozsáhlé znalosti lékařské terminologie včetně profesionálního slangu. Přeložený text je vždy předán specialistovi – lékaři, který je odborníkem v daném oboru, a ten provede odbornou korekturu přeloženého textu. Na závěr obě jazykové verze ještě pečlivě porovnáváme, kontrolujeme přesnost, jednotnost terminologie a jazykovou správnost.

Výhody pro stálé zákazníky

Jednotná terminologie u všech vašich překladů. Pracujeme s překladatelským softwarem SDL Trados 2009, jehož velkou předností je možnost vytvoření a neustálé obohacování terminologické databáze. Tato funkce nám umožňuje nejen zajistit jednotnost odborných výrazů v rozsahu jednoho projektu (i velmi rozsáhlých), ale „zapamatovat“ si dané výrazy se 100% přesností i pro všechny vaše další objednávky. Již vytvořená terminologická databáze také umožňuje našim překladatelům pracovat efektivněji, a tím výrazně zkrátit termín dodání a vyjít zákazníkovi vstříc i v časové tísni.

Klientům, kteří našich služeb využívají, pravidelně poskytujeme také další výhody. Jsme vždy k dispozici, nabízíme výhodnější ceny, neúčtujeme příplatek za spěšnost a je také možné domluvit posunutou splatnost faktur.

Druhy nejčastěji překládaných dokumentů z medicíny a farmacie:

  • lékařské texty
  • odborné články
  • lékařské zprávy
  • brožury
  • příbalové informace
  • zdravotnická dokumentace
  • klinické studie
  • prezentace

Přijímáme všechny typy formátů. Texty nám můžete dodat ve kterémkoliv textovém či grafickém formátu. Pro představu uvádíme příklady formátů, se kterými jsme již pracovali: MS Word, MS Excel, Open Office, MS Power Point, Adobe Acrobat. Zakázky zpracováváme i v méně běžných grafických programech: Adobe Illustrator, Quark Xpress, Adobe Photoshop, Corel Draw včetně databázových programů, například MS Access. Překlady textů vám můžeme také dodat ve formátu, jaký vám nejlépe vyhovuje.

Mlčenlivost

Přísně dbáme na dodržování zásad důvěrnosti informací a zavazujeme se, že Vaše citlivé údaje nebudou nikdy zneužity. Dohodu o mlčenlivosti podepisují všichni naši pracovníci.

Jak si překlad objednat

Překlad si můžete objednat přímo na našich webových stránkách. Stačí vyplnit objednávkový formulář (požadavek a kontaktní údaje) a připojit k němu soubor, který potřebujete přeložit. Přijetí zakázky vám obratem potvrdíme e-mailem nebo telefonicky. V případě jakýchkoliv otázek či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Stálí klienti

Roche Roche – překlad 180 stránkového manuálu na indikaci farmakologického přípravku MabThera, překlady prezentací Actemra, RoActemra.

Masarykův onkologický ústav Masarykův onkologický ústavpřeklad vybraných směrnic do anglického jazyka, spěšný překlad celkem 386 normostran za necelé tři týdny; překlad práv pacientů do anglického, německého, polského, španělského, italského, ruského, ukrajinského, vietnamského a mongolského jazyka.

Endokrinologický ústav Endokrinologický ústav – překlad dokumentace k projektu do anglického jazyka, požadavek zachování rozsahu textu a maximální kvality jak jazykové, tak terminologické.

Překlady příspěvků českého soudního lékaře do amerického časopisu Forensic Medicine of Pathology.

Drahuška Kůrová

Kmenová překladatelka a tlumočnice Abiturient.cz. Autorka se zabývá překlady anglického a španělského jazyka a specializuje se na oblasti marketingu, turismu, gastronomie a medicíny.

Add reply

What is 7 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji