Archive for the ‘Služby a remesla’ Category

Služby a řemesla

03
Říj

V půjčovně dodávek a mikrobusů Rent Car Praha je naším cílem maximální spokojenost zákazníků. Proto se vám snažíme poskytovat kvalitní služby a vycházet všem vašim přáním vstříc. V naší půjčovně užitkových a osobních vozů si můžete zapůjčit vozidla v bezvadném technickém stavu. Půjčovna dodávek a mikrobusů je pro vás k dispozici každý den včetně svátků v Praze (Praha 4 Kunratice). Půjčení dodávek nebo mikrobusů je tak možné např Praha 5, Praha 8. Pokud si dodávku nebo mikrobus sami nechcete zapůjčit a řídit, půjčte si dodávku nebo mikrobus přímo s naším řidičem, případně využijte nákladní taxi, kdy se o vše postaráme. Potvrzením profesionality našich služeb je spolupráce s největšími asistenčními službami, kterým půjčujeme své dodávky i mikrobusy. Provozovatelem půjčovny dodávek a mikrobusů je společnost Rent Car Praha.

28
Dub

Není těžké si povšimnout rozmachu nákladní automobilové v dnešní době. A není se čemu divit, přeprava je rychlá, operativní a dnes už prakticky univerzální. Ale k tomu, aby řádně fungovala, je zapotřebí jedna důležitá věc: Kvalitní servis.
Provozovatelé nákladní dopravy dobře ví, že jednou z nepříjemností, které mohou jejich vozidla na silnicích potkat, jsou poškozená skla jejich automobilů. I drobný kamének, který narazí do čelního skla, může způsobit poškození velmi vážného rozsahu.
Pro tyto případy je dobré spolupracovat se specializovanou firmou, která dokáže rychle a operativně tyto závady řešit.
Takovou firmou je například Autosklo Písek. Pro své klienty zajišťuje nepřetržitý servis autoskel, takže prostoj Vašeho vozidla je skutečně minimální. A co je rovněž velmi důležité – tato firma poskytuje i služby mobilního servisu, takže potřebné automobilové sklo k Vám nejen dopraví, ale i přímo na místě provede jeho montáž.
Firma Autosklo Písek ovšem neprovádí jen výměny automobilových skel nákladních vozidel. Zajišťuje i servis autoskel pro autobusy, zemědělské a speciální stroje a v neposlední řadě i pro osobní automobily.
Pokud Vaše firma provozuje vlastní autodílnu a servis automobilových skel si v ní provádíte sami, Autosklo Písek Vám pro ni nabízí nabízí dodávky čelních i ostatních skel včetně kvalitních lepidel a ostatního značkového potřebného příslušenství.
Provozovatelé nákladní dopravy dobře ví, že u automobilových skel se vyplatí vsadit na značku a kvalitu. Dobře to ví i ve firmě Autosklo Písek a proto používají a dodávají výhradně skla originální kvality. I lepidla a ostatní příslušenství, používané pro výměnu automobilových skel jsou značková a doporučená výrobci jednotlivých značek. Používané pracovní postupy jsou rovněž v souladu se servisními doporučeními výrobců.
Takže – přijďte se informovat do firmy Autosklo Písek. Je dobré být dopředu připraven na nenadálé situace.

, , ,

15
Bře
GB-geodezie je největší českou dceřinou společností Geodisu. Zeptali jsme se Martina Malce, co zajímavého realizovali ve firmě v minulém roce.

Rád bych vypíchl věci, které nějakým způsobem vybočují z toho rozsahu a spektra zakázek a to tím, že ukazují nové trendy a požadavky na GISovská data na straně našich zákazníků.
Za zmínku tedy určitě stojí pasportizace ploch v průmyslovém areálu žďárské společnosti ŽĎAS. V roce 2011 implementovali v tomto průmyslovém podniku GIS a to včetně kompletního geodetického zaměření. V roce 2012 přišel zadavatel s požadavkem doplnění mapové vrstvy ploch. Tento požadavek byl vyvolán primárně novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, kterou se podle ustanovení § 6 zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se zvýšenou daňovou sazbou. Ale má to samozřejmě také vazbu na pronájmy plocha a řízení jejich úklidu a spolu se základní mapou areálu se jedná i ideální podklad pro zpracování požárního plánu.

Ušetřili jste tedy zadavateli finanční prostředky?
Zadavatel si je ušetřil sám tím, že si zajistil kvalitní podklady. A to dokonce hned dvakrát. Jednak pro daňové přiznání, ale primárně v důsledku kvalitně zpracovaných podkladů pro veškeré rozhodovací procesy a projekční činnosti. Součástí řešení však byla i databáze s informacemi o technických atributech povrchů, vazbě na katastr a zejména odpovědných a oprávněných osobách vůči daným plochám uvnitř areálu a případných nájemcích ploch. Investované prostředky mají návratnost přibližně 1-2 roky, což považuji za výborný výsledek.

Rozvíjející se oblastí jsou požadavky na pasportizaci, dělali jste něco zajímavého v této oblasti?
Firma je správcem digitální technické mapy na řadě měst. A technickou mapu města můžeme považovat za potencionálně velmi komplexní podklad pro tvorbu libovolných pasportů na území města. Ale s tím, jak se rozvíjejí pasporty budov a kanceláří, tak bych rád ale zmínil i pasport průmyslové haly.
V rámci naší spolupráce na jedné elektrárně ČEZ jsme byli osloveni s požadavkem na zaměření složitého interiéru strojovny o rozměrech řádově 80x200m. Takový prostor (zhruba 3 fotbalová hřiště…) navíc ve více úrovních zdokumentovat a půdorysně různě strukturovaných by tradičními prostředky bylo velmi náročné. Cílem zadavatele nebylo získat pouze schéma, ale už na začátku bylo požadováno, aby vzniklá dokumentace byla použitelná i pro projekční činnosti případných rekonstrukcí v interiéru haly. Nabízelo se tedy řešení využití laserového skenování. Na druhou stranu vysoká členitost a v mnoha místech špatná viditelnost vedla ke kombinaci více metod – klasické geodetické metody pro přesné určení měřického polygonu, zaměření základních geometrických vztahů a zaměření lícovacích bodů pro lasersken, samotné laserové skenování a doměřování špatně přístupných míst laserovými ručními dálkoměry.
Výsledkem je dokumentace haly, která splňuje požadavky zadavatele na obsah informací a import do GIS (s vazbou na mobilní klienty správce haly a údržby), tak potencionální podklad pro projekční činnosti.

Nedošlo vlivem požadavku na vyšší přesnost k navýšení nákladů?
V dané chvíli jistě ano. Prosté schéma by bylo možné zpracovat levněji. Ale dopracovali jsme se s kolegy na straně zadavatele k názoru, že je pro něj výhodné vložit prostředky zhruba o 70% vyšší a získat násobně lepší užitnou hodnotu výsledné dokumentace.

Překvapuje mne, že neuvádíte žádnou zakázku z oblasti pozemkových úprav…
Patříme mezi největší zpracovatele návrhů pozemkových úprav u nás a v oblasti prací v katastru nemovitostí to platí ještě více. Je tedy možné, že se mi z pohledu technického řešení hůře vybírá nějaká konkrétní. Ale za zmínku stojí určitě dvě. Pro zaměření skutečného stavu terénu a následné zpracování 3D modelu území jsme na KPÚ Čistá využili data leteckého snímkování a leteckého laserového skenování. Nevím u nás o žádné jiné pozemkové úpravě, pro jejíž podklady bylo využito leteckého lidaru.

Obešli jste se tedy bez geodetického zaměření?
To samozřejmě nikoli, to ani není možné. Bez zodpovědného přístupu geodeta by nebylo možné vyšetřit a zaměřit obvod pozemkové úpravy, hranice liniových staveb a skutečné hranice parcel s trvalými porosty. Tyto činnosti představují základní kostru podkladů pro zpracování jednotlivých etap komplexní pozemkové úpravy a výsledky v samotném finálním zpracování také vstupují do digitální katastrální mapy (DKM). Ale další obrovské množství dat je možné získat jak z fotogrammetrického vyhodnocení, tak z „mračna bodů“ z laserového skenování. Zejména pro kvalitně zpracovaný 3D model území a následné vyhodnocení odtokových poměrů v krajině je to velkým přínosem.
Snad zde mohu přiznat, že vyladění zadání a následných procesů, do kterých byli zapojeni geodeti z regionálních poboček firmy, piloti letadla a zpracovatelé dat na centrále v Brně se neobešlo bez nedorozumění. Ale chybami se člověk učí a tak to vidím i z tohoto pohledu pozitivně.

O co šlo v té druhé akci?
Druhá akce je pěkným příkladem, že i menší zakázky mohou být významné. Jednalo se o pilotní projekt vizualizace komplexní pozemkové úpravy ve Zlínském kraji. Kolegové na straně zadavatele šli vstříc filosofií tehdejšího Ústředního pozemkového úřadu (od 1.1.2013 vznikl sloučením pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR nový Státní pozemkový úřad), která směřuje k lepší komunikaci s profesním a sociálním okolím. K jednotlivým etapám KPÚ se vyjadřuje vedle zástupce zadavatele řádově desítka dotčených orgánů státní správy, zástupci samosprávy a stovky vlastníků a uživatelů pozemků v dotčeném území. My jsme tuto věc uchopili jako, jak se moderně říká „výzvu“ a výsledkem je interaktivní 3D vizualizace aktuálních dat návrhu komplexní pozemkové úpravy a řady dalších datových vrstev (např. historická ortofomapa). Zpětná vazba od zadavatele, od zástupců samosprávy a zejména od stovek vlastníků a uživatelů dotčených pozemkovou úpravou je vesměs velmi pozitivní. Je evidentní, že 3D vizualizace vlastnických vztahů, prvků společných zařízení a ostatních reálií na reálném 3D modelu území dává zcela nové možnosti presentování díla a umožňuje i laikovi mnohem lepší orientaci, což se projevuje i v přístupu vlastníků k projednávání návrhu KPÚ. V neposlední řadě bylo také cítit důvěru ve fundovanost realizačního týmu…
Čtenáře bych zde rád pozval buď na naše webové stránky , kde je vizualizace v odlehčené webové variantě volně dostupná, nebo i na konferenci Pozemkové úpravy v Třebíči, kde by pilotní projekt měl být presentován na celorepublikové úrovni.
Děkuji za otázky a všem přeji, ať se daří
Martin Malec

, , ,

17
Srp

Hrajte soutěž se značkou adidas o doživotní slevy na veškeré produkty a zboží značky adidas na adizbozi.cz – autorizovaný adidas e-shop. Vyhrajte adidas slevu na adidas boty, fotbalové věci značky adidas, např. kopačky adidas, nebo sportovní oblečení adidas. Stačí se pouze zaregistrovat na adizbozi.cz a poslat nejoriginálnější foto z Vaší dovolené. Vyhrát můžete 30%, 25% a 20% doživotní slevu na veškeré zboží adidas. Autor nejoriginálnější fotografie získá doživotní slevu 30% autor fotografie na 2. místě získá doživotní slevu 25% a autor fotografie na 3. místě získá doživotní slevu 20% na veškeré produkty a zboží značky adidas. Výherní fotografie si budete moci prohlédnout na našich webových stránkách nebo FB. Fotografie z dovolené zasílejte na email: obchod@adizbozi.cz. Akce soutěže platí do 1. 9. 2012. Autorizovaný e-shop adidas adizbozi.cz.

, , , , , , , , , ,

03
Dub

Jste z okolí Kolína, Českého Brodu nebo Kutné Hory a hledáte vhodnou autoškolu? Pokud tomu tak je, lze Vám nabídnout firmu autoškola Český Brod, která umožňuje všem uchazečům získat řidičské oprávnění ze skupin, kterou potřebují. Tato autoškola má učební prostory v Českém Brodě i v Kolíně, ale je samozřejmě určena i zájemců z dalekého okolí.

A proč zvolit výuku právě na této autoškole? Dnešní silnice a ulice jsou až přeplněné osobními automobily. Řidič osobního automobilu je tak vystaven mnohem větším rizikům, ve kterých se musí naučit správě jednat. Z toho důvodu je nutné mít absolvovaný kvalitní výcvik, jak se v takových situacích chovat. Dávno již nestačí pouze znalost dopravních značek a předpisů. Autoškola Kolín Vás na všechny tyto situace připraví.

Tato autoškola Vám nabídne kvalitní výuku bezpečné a ohleduplné jízdy. Cvičné jízdy jsou prováděny v moderních vozidlech a díky tomu si mohou žáci osvojit důležité základy řízení vozidla. Autoškola Kutná Hora je tak přesně to pravé pro Vás, pokud hledáte kvalitní autoškolu v okolí těchto měst. Neváhejte a jděte na jistotu.

Řidičské oprávnění od Autoškola RS

26
Bře

V dnešní době je mít vlastní automobil téměř nutnost. Člověk má stále potřebu někam cestovat. Do práce, do obchodu, na dovolenou nebo na hory. Před nákupem automobilu je naprosto nezbytné udělat si řidičský průkaz. Pro tyto účely je zde instituce, která se nazývá autoškola. Předtím než ho ale dostanete, je nutné složit úspěšně kurz, který je zakončený závěrečným testem. Autoškola Český Brod Vám nabídne přesně tyto služby. Výuka a cvičební jízdy jsou zde většinou rozděleny do časového rozmezí jednoho, či dvou měsíců. Záleží samozřejmě na individuálním plánu řidiče. Teorie, která se na autoškole učí, je stejně potřebná jako praxe, abychom se dozvěděli, co na silnicích smíme, co znamenají značky stojící podél silnice a co dělat v případě dopravní nehody. Je velmi potřebné se naučit i technické otázky, které zahrnují výměnu kola, popis brzd či výměnu oleje. Teorii v žádném případě nesmíte podcenit. Inspirovat Vás bude Autoškola Kutná Hora, která je vysoce kvalitní a velmi oblíbená mezi starší i mladší generací. autoškola zaměstnává kvalifikované pracovníky, jejichž cílem je vyučit skvělé a bezproblémové řidiče, kteří si dokážou poradit i v hustém provozu. Pokud jste tedy dovršili osmnácti let a chcete mít řidičský průkaz, tak Vám Autoškola Kolín nabídne kvalitní průpravu pro získání Vašeho vytouženého průkazu. Není se čeho bát, protože jste stále pod dohledem zkušených instruktorů.

20
Bře

Domeček někde na samotě v přírodě, případně daleko od civilizace, či prostě jen z jejího dosahu, je snem mnoha z nás. Bohužel, k tomuto snu patří i jisté provozní záležitosti, které se nesmí opomíjet.

Zařízení kanalizace nemusí být nepříjemnou záležitostí, když jsou tu od toho firmy, které Vám se vším poradí, pomohou vybrat vhodný systém a postarají se o zřízení. Společnost Bresco s letitou praxí je již připravena vyhovět požadavkům soukromé chaty či budoucímu penzionu. S pomocí nejnovějších systémů se tak zbavíte starostí o další nezbytnost a můžete si být jisti, že Vaše čistota je v dobrých rukou.

Šetrnost k přírodě je jednou z předností moderního bydlení, a tak nesmíte zapomenout na čištění odpadních vod. Pokud se jedná o dům bez možnosti využití městských čističek a musíte si zajistit vlastní, není nic jednoduššího, než se obrátit na společnosti, které už vědí, jak na to. Veškeré starosti odpadají v okamžiku kontaktování odborníků.

Další možnost nabízená firmou Bresco jsou vodoměrné šachty. Jsou navrhovány přesně podle potřeb zákazníků a jsou použitelné ve všech terénech. Materiály použité při výrobě jsou odolné vůči vnějším vlivům, a tak zajišťují dlouhou životnost.

  Nové weby pro originální články > ZDE (klik) <
 • CZAutohits návštěvnost
 • Další doporučené odkazy

 • Únor 2024
  Po Út St Čt So Ne
  « Říj    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  26272829