Posts Tagged ‘pozemkové úpravy’
15
Bře
GB-geodezie je největší českou dceřinou společností Geodisu. Zeptali jsme se Martina Malce, co zajímavého realizovali ve firmě v minulém roce.

Rád bych vypíchl věci, které nějakým způsobem vybočují z toho rozsahu a spektra zakázek a to tím, že ukazují nové trendy a požadavky na GISovská data na straně našich zákazníků.
Za zmínku tedy určitě stojí pasportizace ploch v průmyslovém areálu žďárské společnosti ŽĎAS. V roce 2011 implementovali v tomto průmyslovém podniku GIS a to včetně kompletního geodetického zaměření. V roce 2012 přišel zadavatel s požadavkem doplnění mapové vrstvy ploch. Tento požadavek byl vyvolán primárně novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, kterou se podle ustanovení § 6 zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se zvýšenou daňovou sazbou. Ale má to samozřejmě také vazbu na pronájmy plocha a řízení jejich úklidu a spolu se základní mapou areálu se jedná i ideální podklad pro zpracování požárního plánu.

Ušetřili jste tedy zadavateli finanční prostředky?
Zadavatel si je ušetřil sám tím, že si zajistil kvalitní podklady. A to dokonce hned dvakrát. Jednak pro daňové přiznání, ale primárně v důsledku kvalitně zpracovaných podkladů pro veškeré rozhodovací procesy a projekční činnosti. Součástí řešení však byla i databáze s informacemi o technických atributech povrchů, vazbě na katastr a zejména odpovědných a oprávněných osobách vůči daným plochám uvnitř areálu a případných nájemcích ploch. Investované prostředky mají návratnost přibližně 1-2 roky, což považuji za výborný výsledek.

Rozvíjející se oblastí jsou požadavky na pasportizaci, dělali jste něco zajímavého v této oblasti?
Firma je správcem digitální technické mapy na řadě měst. A technickou mapu města můžeme považovat za potencionálně velmi komplexní podklad pro tvorbu libovolných pasportů na území města. Ale s tím, jak se rozvíjejí pasporty budov a kanceláří, tak bych rád ale zmínil i pasport průmyslové haly.
V rámci naší spolupráce na jedné elektrárně ČEZ jsme byli osloveni s požadavkem na zaměření složitého interiéru strojovny o rozměrech řádově 80x200m. Takový prostor (zhruba 3 fotbalová hřiště…) navíc ve více úrovních zdokumentovat a půdorysně různě strukturovaných by tradičními prostředky bylo velmi náročné. Cílem zadavatele nebylo získat pouze schéma, ale už na začátku bylo požadováno, aby vzniklá dokumentace byla použitelná i pro projekční činnosti případných rekonstrukcí v interiéru haly. Nabízelo se tedy řešení využití laserového skenování. Na druhou stranu vysoká členitost a v mnoha místech špatná viditelnost vedla ke kombinaci více metod – klasické geodetické metody pro přesné určení měřického polygonu, zaměření základních geometrických vztahů a zaměření lícovacích bodů pro lasersken, samotné laserové skenování a doměřování špatně přístupných míst laserovými ručními dálkoměry.
Výsledkem je dokumentace haly, která splňuje požadavky zadavatele na obsah informací a import do GIS (s vazbou na mobilní klienty správce haly a údržby), tak potencionální podklad pro projekční činnosti.

Nedošlo vlivem požadavku na vyšší přesnost k navýšení nákladů?
V dané chvíli jistě ano. Prosté schéma by bylo možné zpracovat levněji. Ale dopracovali jsme se s kolegy na straně zadavatele k názoru, že je pro něj výhodné vložit prostředky zhruba o 70% vyšší a získat násobně lepší užitnou hodnotu výsledné dokumentace.

Překvapuje mne, že neuvádíte žádnou zakázku z oblasti pozemkových úprav…
Patříme mezi největší zpracovatele návrhů pozemkových úprav u nás a v oblasti prací v katastru nemovitostí to platí ještě více. Je tedy možné, že se mi z pohledu technického řešení hůře vybírá nějaká konkrétní. Ale za zmínku stojí určitě dvě. Pro zaměření skutečného stavu terénu a následné zpracování 3D modelu území jsme na KPÚ Čistá využili data leteckého snímkování a leteckého laserového skenování. Nevím u nás o žádné jiné pozemkové úpravě, pro jejíž podklady bylo využito leteckého lidaru.

Obešli jste se tedy bez geodetického zaměření?
To samozřejmě nikoli, to ani není možné. Bez zodpovědného přístupu geodeta by nebylo možné vyšetřit a zaměřit obvod pozemkové úpravy, hranice liniových staveb a skutečné hranice parcel s trvalými porosty. Tyto činnosti představují základní kostru podkladů pro zpracování jednotlivých etap komplexní pozemkové úpravy a výsledky v samotném finálním zpracování také vstupují do digitální katastrální mapy (DKM). Ale další obrovské množství dat je možné získat jak z fotogrammetrického vyhodnocení, tak z „mračna bodů“ z laserového skenování. Zejména pro kvalitně zpracovaný 3D model území a následné vyhodnocení odtokových poměrů v krajině je to velkým přínosem.
Snad zde mohu přiznat, že vyladění zadání a následných procesů, do kterých byli zapojeni geodeti z regionálních poboček firmy, piloti letadla a zpracovatelé dat na centrále v Brně se neobešlo bez nedorozumění. Ale chybami se člověk učí a tak to vidím i z tohoto pohledu pozitivně.

O co šlo v té druhé akci?
Druhá akce je pěkným příkladem, že i menší zakázky mohou být významné. Jednalo se o pilotní projekt vizualizace komplexní pozemkové úpravy ve Zlínském kraji. Kolegové na straně zadavatele šli vstříc filosofií tehdejšího Ústředního pozemkového úřadu (od 1.1.2013 vznikl sloučením pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR nový Státní pozemkový úřad), která směřuje k lepší komunikaci s profesním a sociálním okolím. K jednotlivým etapám KPÚ se vyjadřuje vedle zástupce zadavatele řádově desítka dotčených orgánů státní správy, zástupci samosprávy a stovky vlastníků a uživatelů pozemků v dotčeném území. My jsme tuto věc uchopili jako, jak se moderně říká „výzvu“ a výsledkem je interaktivní 3D vizualizace aktuálních dat návrhu komplexní pozemkové úpravy a řady dalších datových vrstev (např. historická ortofomapa). Zpětná vazba od zadavatele, od zástupců samosprávy a zejména od stovek vlastníků a uživatelů dotčených pozemkovou úpravou je vesměs velmi pozitivní. Je evidentní, že 3D vizualizace vlastnických vztahů, prvků společných zařízení a ostatních reálií na reálném 3D modelu území dává zcela nové možnosti presentování díla a umožňuje i laikovi mnohem lepší orientaci, což se projevuje i v přístupu vlastníků k projednávání návrhu KPÚ. V neposlední řadě bylo také cítit důvěru ve fundovanost realizačního týmu…
Čtenáře bych zde rád pozval buď na naše webové stránky , kde je vizualizace v odlehčené webové variantě volně dostupná, nebo i na konferenci Pozemkové úpravy v Třebíči, kde by pilotní projekt měl být presentován na celorepublikové úrovni.
Děkuji za otázky a všem přeji, ať se daří
Martin Malec

, , ,

  Nové weby pro originální články > ZDE (klik) <
 • CZAutohits návštěvnost
 • Další doporučené odkazy

 • Prosinec 2023
  Po Út St Čt So Ne
  « Říj    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031