Spatne ID plochy.

Archive for the ‘Služby a remesla’ Category

Služby a řemesla

31
Říj

Rádi byste si pořídili kvalitní domácí vytápění dřevem a nevíte, pro co se rozhodnout. Možností je hned několik. První otázka, kterou budete řešit je jasná – kamna nebo krb? Komínové systémy se od toho odvíjí

Před samotným nákupem nových komínových systémů, musíte se rozhodnout, co na ně budete chtít napojit. Kamna se hodí spíše do menších prostorů. Kouřovod i komínové vložky se mnohem snadněji instalují. Na druhou stranu nemají kamna takový výkon a potřebují menší kousky paliva, než klasický krb.

Vytopit klidně celý dům dokáží i krby. Můžete do nich házet celá velká polena a večerní posezení u plápolajícího krbu je nesmírně romantické. Připravte se ale na to, že krb je podstatně dražší a náročnější na komínové systémy.

Ještě před nákupem komínové vložky si tedy pořádně rozmyslete, jak by měl vypadat komínový systém ve finální podobě. V dřívějších dobách opravdu stačilo postavit si pořádně bytelný komín a na něj už se dalo napojit cokoliv. Dnes ale musíme každou stavbu komínové hlavice pořádně promyslet.

Velkým zásahem do interiéru jsou jak krby, tak kamna. Interiér by jim měl proto být alespoň částečně přizpůsoben. Co se spotřeby paliva týče, můžete ušetřit značnou část nákladů, pokud si pořídíte kvalitní komínové vložky. Dobré komínové systémy mají nejen nerezové komíny a kvalitní komínové hlavice. Spoustu peněz ušetříte také díky kvalitnímu palivu. Pořádně vysušené dřevo má jednak mnohem vyšší výhřevnost a jednak je šetrnější k životnímu prostředí.

Proto si pořiďte kvalitní komínové systémy na krby i kamna na stránkách kominycz.org. Jedině zde totiž najdete na jednom místě ty nejlepší nerezové komíny s kompletním příslušenství určených pro jakékoliv zařízení z kategorie krbů i kamen.

, , ,

24
Říj

V ČEM SPOČÍVÁ PRŮZKUM TRHU

Podnikáte v nějakém oboru a rádi byste krom jiného věděli, jaká je aktuální situace s konkurencí, jak přemýšlejí vaši zákazníci, či jestli je šance být s novým obchodem úspěšný v určitém regionu? Možná máte i další otázky, které vám nedávají spát. Odpověď je snadná – udělejte si průzkum trhu.
Ve vyspělých ekonomikách je větším problémem prodat než vyrobit. Proto je průzkum trhu jedním ze základů úspěšného podnikání.
Průzkum trhu je činnost, při níž zjišťujeme okamžitý stav trhu, jeho změny za určité období a směry jeho vývoje. Cílem průzkumu trhu je vytvoření podkladů pro předvídání budoucího vývoje trhu, tedy vývoje poptávky, potřeb a přání zákazníků i chování konkurence.

 

OBECNĚ SE DÁ PRŮZKUM TRHU REALIZOVAT DVĚMA ZPŮSOBY:

Buď zůstaneme v kanceláři (pak děláme tzv. průzkum od stolu):
zde se pracuje s informacemi, které jsou běžně k dispozici, ať už pocházejí z veřejných zdrojů (noviny, časopisy, internet, katalogy, prospekty atd.) nebo jde o vnitrofiremní informace (kolik zákazníků u nás nakupuje, které jsou nejoblíbenější výrobky atd.). Informace stačí utřídit, zpracovat a vyhodnotit. Lze tak odhadovat změny ve spotřebě, sledovat výkyvy prodeje v různých obdobích roku, tržní životnost výrobků, účinnost propagace, pracovat s přehledy cen. Menší rozbory a progózy může zvládnout v menších firmách i jedinec, nebo tým lidí. Hlubší odborné analýzy ale nejlépe zpracují odborné firmy.

Anebo vyrazíme do terénu:
kde se nejčastěji zaměříme na chování zákazníků a konkurence. Při zkoumání chování zákazníka sledujeme motivy nákupního chování, tedy proč kupují, zda prodávané výrobky splňují jejich přání a potřeby, jak často nakupují, jaké jsou nákupní zvyklosti, jaká je jejich kupní síla.
Jinými slovy se snažíme najít odpověď na otázky: co bychom měli prodávat, kde to prodávat, komu to prodávat, kolik, jak, kdy a za kolik to máme má prodávat.
Při dotazování v terénu můžeme použít různé techniky, například osobní dotazování (interview), které má podobu rozhovoru tazatele s jedním respondentem, nebo skupinový rozhovor (focus group), kdy se diskutuje v okruhu 10 až 20 osob s marketingovým výzkumníkem a řeší se marketingový problém.

Při zkoumání chování konkurence zjišťujeme, jakými metodami konkurence pracuje, zda bude rozšiřovat nebo omezovat nabídku zboží či služeb, zda pracuje na inovaci výrobků nebo výrobního programu, za jaké ceny prodává, jaké další služby při prodeji výrobků zákazníkům poskytuje.

Jak si v nejbližší době zjistíte informace důležité pro vaše podnikání vy?
autor: Ing. Vladimír Kuchař

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

24
Říj

Každý, kdo něco prodává, rozdá týdně několik svých vizitek. Vizitka je často tím jediným, co si potenciální zákazník z našeho setkání odnese. Navíc spoustu vizitek rozdáme, i když potkáme někoho, kdo by mohl mít zájem o naše služby či výrobky, mimo pracovní dobu.

SPRÁVNÉ INFORMACE NA VIZITKU

Spousta lidí dělá chybu tím, že si plete vizitku s reklamním letákem. Nesnažte se na vizitku dostat všechny údaje o vaší osobě a produktech či službách. Dbejte na přehlednost a snadnou čitelnost.
Firemní vizitky mají představit dotyčnou osobu jako zaměstnance nebo představitele dané firmy.

 • údajů o osobě (jméno, příjmení, titul, funkce)
 • jméno společnosti,
 • adresu,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu a webové stránky.

Má-li vaše firma jednotný vizuální styl (logo, grafická podoba, barvy, typografie), nechte si v souladu s jeho grafickým manuálem vyhotovit i vizitky. Vynaložené úsilí se vám vrátí v podobě jednoznačné identifikovatelnosti a serióznosti vaší firmy.

JAK SVÉ vizitky ODLIŠIT OD OSTATNÍCH

Odlišit se od jiných vizitek, které potenciální zákazník během dne dostane, se můžete především kvalitním provedením a nějakým zajímavým prvkem. Zajímavým zpestřením vizitek (kromě samotného grafického zpracování) je i využití tiskových technologií. Lakováním můžete zvýraznit logo nebo důležitý text. 3D efektu se docílí slepotiskem nebo perforací různých tvarů výsekem.

PŘEDÁVÁNÍ VIZITEK

Předávání vizitek je nedílnou součástí kontaktování obchodního procesu. Prvním úkolem je mít vizitku připravenou (není nic trapnějšího než její zdlouhavé hledání po kapsách či v aktovce), nejlépe pak ve speciálním pouzdře, vyhneme se tak jejímu poškození. Samotné předání následuje po pozdravu a podání ruky. Pokud naopak vizitku přijímáte, nezapomeňte si ji prohlédnout, přečíst a na důkaz s jejím seznámením prohodit pár slov například o adrese, titulu nebo grafické úpravě. Potom vizitku opatrně uložte tak, abyste nevzbudili dojem, že ji co nevidět vyhodíte.
Co se pořadí předávání týče, držte se těchto zásad:
Host předává vizitku jako první, hostitel jako druhý.
Společensky méně významná osoba předává vizitku jako první, významnější osoba jako druhá.
Nejdříve tedy předáte vizitku vy, pak vám ji nabídne váš klient.

Co uděláte pro to, aby vám vaše vizitka přinesla více zákazníků vy?
autor: Ing. Vladimír Kuchař

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

24
Říj

ČÍM TO JE, ŽE JEDNÉ FIRMĚ V OBORU SE TOLIK DAŘÍ A DRUHÉ NIKOLIV?

Jedno květinářství ve městě velmi dobře prosperuje, zákazníci odcházejí spokojení a velmi rádi se tam vracejí. Do druhého chodí lidé jen náhodně a majitel uvažuje o zavření prodejny. Obě květinářství jsou přitom stejně velká, květiny berou od stejného dodavatele. Čím to je?
Evidentně jsou zákazníci v jednom obchodě spokojenější než ve druhém. A majitel méně prosperujícího květinářství si může klást dotazy: Co má konkurence, co nemáme my? Zacházejí moji zaměstnanci se zákazníky jinak než u konkurence? Máme v obchodě to zboží, co lidé skutečně chtějí?
Otázky jsou správné, ale ne vždy je jednoduché na ně získat odpověď.

Jak tedy takové věci zjistit?
Jedním z nejlepších způsobů, jak zkontrolovat, zda váš prodavač dělá svou práci tak, jak má a naopak poznat přístup k zákazníkům u konkurence je vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Respektive na kůži najatých zákazníků, mystery shopperů. Mystery shopping se dá do češtiny přeložit jako fiktivní či tajný nákup. Speciálně vyškolení pozorovatelé vystupují v roli zákazníků. Podle předem vypracovaného scénáře monitorují obchodní, komunikační dovednosti zaměstnanců, pozorují úroveň prostředí, kvalitu služeb, nabídku zboží a plní další specifické úkoly. O nákupu provedou podrobný záznam.
Mystery shopper nemá být konfliktní, neměl by se pokoušet o provokaci prodejce, ale v intencích prodejních standardů může hrát „nespokojeného zákazníka“. Akce také pokaždé nekončí neuskutečněným obchodem. Shopper může odejít i s nákupem (ten však zpravidla hradí firma, která si ho objednala).

Jak zjistíte, zda jsou vaši zákazníci spokojenější u konkurence vy?
autor: Ing. Vladimír Kuchař

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

03
Říj

Pro optimalizaci vašich webových stránek pro vyhledávače a tím jejich lepší zviditelnění, je důležité nejen dobré technické řešení kódu, ale také optimalizace jejich celkové struktury.

Struktura stránek pomáhá vyhledávačům porozumět tomu, co je obsahem vašeho webu, a snáze najít a indexovat podstatný obsah. Pokud vytvoříte dobrou strukturu, využijete lépe textový obsah, kterým jste stránky naplnili. Pro optimalizaci struktury vašeho webu můžete využít následující tipy:

1. Vizualizujte celou mapu webu
Za použití nástrojů jakou jsou například Visio nebo Excel, nakreslete všechny sekce, stránky a podstránky vašeho webu jako stromový diagram. Struktura by měla být rozumně vyvážena, se 2 až 7 hlavními sekcemi, přičemž žádná sekce by neměla být co do počtu stránek, podstránek a obsahu více jak dvakrát tak velká než žádná jiná sekce.

2. Nazvěte vaše sekce klíčovými slovy
Nazvěte vaše hlavní sekce tak, aby obsahovaly výrazy, které patří mezi nejvyhledávanější slova ve vaší branži v nejrozšířenějších vyhledávačích. Jaké výrazy to jsou, můžete zjistit sami pomocí nástrojů jako jsou například Google Trends, Google AdWords Keyword tool nebo Microsoft Keyword Group Detection.

3. Propojte sekce na vašich stránkách
Vyšší hodnocení vašich stránek ze strany vyhledávačů a tím posunutí na přední místa ve výpisech vyhledávání můžete ovlivnit tím, že vytvoříte vnitřní vazby na vašem webu. Všechny stránky by měly být propojeny logicky navzájem a měly by být zvýrazněny důležité odkazy na další stránky.

4. Vytvořte URL z vaší nové struktury
Každé URL (název stránky, který se zobrazuje v adresním řádku prohlížeče) by měl dobře popisovat obsah stránky. Přesto by měl být název co možná nejkratší. V URL by se měly objevit ta nejdůležitější klíčová slova.

Dobře nazvané sekce, vyvážená rozvoj obsahu, vnitřní vazby a správná URL jsou základem dobré optimalizace vaší struktury webu a měly by přispět k zvýšení pozice ve vyhledávačích.

Jak upravíte strukturu vašeho webu vy?

autor: Ing. Richard Kafoněk
specialista na internetový marketing
MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

02
Říj

Snažíte se najít vhodný a zároveň originální dáreček pro partnera, bratra či otce? Nevíte jak si s výběrem vhodného dárku poradit a čas se vám pořád krátí? Nezoufejte. Nabízíme vám skvělé překvapení pro muže v jakékoliv příležitosti. Darujte mu prostřednictvím našeho serveru školu smyku. V této škole se však špatných známek a nudných chvil nikdo bát nemusí. Školu smyku můžete samozřejmě darovat i ženám, které milují jízdu v automobilu. Školu smyku najdete spolu s ostatními skvělými zážitky, které nabízíme na našem serveru planetum.cz. Právě tam se dozvíte důležité informace o škole smyku. Ve škole smyku se účastník naučí ovládat vozidlo v ztížených klimatických podmínkách a v různých krizových situacích, do kterých se na cestě může dostat. Škola smyku se nachází v Vysokém-Mítě nebo v Mostě. Stačí si místo a termín a můžete se plně oddávat škole smyku. Připraveni pro vás budou profesionálně vyškolení instruktoři, s kterými absolvujete výcvik na cvičišti. Výcvik probíhá na speciálně upravené ploše. Oslavenec si tak může vyzkoušet různé krizové stavy. Podle statistik dochází po jednodenním kurzu řidičů ke zlepšení jeho řidičských schopností asi o 15 – 20%. Kurz je rozdělený na teoretickou a praktickou část. Celý výcvik trvá asi 6 hodin. Nutností je, aby řidič měl k dispozici svůj automobil a řidičský průkaz.

Darujte tento zážitek určitě vámi obdarovanému člověku uděláte velkou radost.

01
Říj

Každý člověk si přeje uniknout každodenním starostem a prožít nové zážitky. Zážitky mohou být inspirující, pro váš další život. Zážitkyvás mohou dostat ze stereotypu každého dne, kdy jen chodíte do práce přemýšlíte o změně a bojíte se jí udělat. Každý ve skrytu duše sní o náhlé změně, touží po adrenalinu nebo relaxaci. Také vám připadá, že každý den chodíte z práce domů a přesně víte co bude dál? Co budete dělat dnes, zítra, pozítří, příští týden, měsíc nebo rok? Žijete tím, aby se vaše děti měli dobře, manžel měl navařeno nebo manželka měla spoustu peněz a žila si jako v bavlnce. Možná však toužíte začít žít svůj život naplno, nepřemýšlet, neplánovat žít jen okamžikem. Pak je právě ta chvíle, kdy si můžete vyzkoušet nějaký nový zážitek – zorbing, tandemový seskok, let stíhačkou, let balonem, paitball, střelbu na cíl, destruktoterapii, wellness pobyt, čokoládovou masáž, zápas v jogurtu, potápění, kitting, golf, bylinný zábal, segway, skákací boty nebo kurz přežití, atd. Možná právě zde je činnost, která vám pomůže změnit váš stereotypní život. Zážitky jsou všude kolem vás, neváhejte je využít a díky nim naplnit svůj život novými zkušenostmi.

  Nové weby pro originální články > ZDE (klik) <
 • CZAutohits návštěvnost
 • Další doporučené odkazy

 •  

  Květen 2021
  P Ú S Č P S N
  « Říj    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31