Spatne ID plochy.

Archive for the ‘Služby a remesla’ Category

Služby a řemesla

25
Zář

Co vše je potřeba zvážit při tvorbě webových stránek?
Jejich obsah, grafiku a v neposlední řadě také délku jednotlivých stránek. Neměly by být příliš krátké, abyste tam dostali dostatek informací, ale ani příliš dlouhé, aby to uživatele odradilo od jejich přečtění. Jak tedy poznat jejich optimální délku?

O vzhledu vašeho webu nechte rozhodnout zákazníky
Používá se váš web uživatelům pohodlně a bez problémů? Určitě si myslíte, že ano, ale zkoušeli jste to? Webové stránky má dnes prakticky každá firma. Některá si nechává dělat krásný web na míru, s grafickým designem od špičkového grafika a s mnoha vymoženostmi, animacemi apod. Některé firmy mají naopak velmi jednoduché weby, založené na některé z volně dostupných šablon.

Kdo však má rozhodnout o tom, kde budou na webu umístěny základní informace, co bude v menu a jak mají vypadat tlačítka? Je to správce webu, grafik, který web tvoří, či obchodní ředitel?

Žádná z těchto možností není správná. O vzhledu stránek by měl rozhodnout na prvním místě uživatel, pro kterého se web tvoří a který bude stránky navštěvovat.

Jednoduchost hledání na webových stránkách je jedním ze základních prvků jejich použitelnosti a přínosu pro zákazníky. Jednoduchostí rozumíme vytvoření takového webu, který se snadno používá, má jasný účel a není zatížen zbytečnými informacemi či vlastnostmi.

Proto do vývoje nebo úprav webu zapojte co nejvíce vaše zákazníky. Ideálním způsobem, jak se vyhnout problémům se špatnou použitelností a složitým webem, je uživatelské testování. Při testování vašeho webu se skutečnými lidmi můžete objevit na vašem webu chyby, o kterých vás doposud ani nenapadlo přemýšlet.

Jak uživatelské testování udělat?
Zjednodušeně řečeno, při uživatelském testování pozvete několik běžných uživatelů internetu a budete je pozorovat, jak používají váš web.

 1. Připravte si scénář testování. Bude obsahovat úkoly, které jsou pro uživatele na Vašem webu typické a které ho budou podněcovat k jeho běžnému chování. Lidem dáte jim jednoduché úkoly týkající se například hledání obsahu na vašem webu.
 2. Pozvete dostatečný počet běžných uživatelů internetu, kteří odpovídají uživatelům vašeho webu. Pokud například máte eshop s dětským zbožím, pozvete rodiče, pokud máte server o výcviku psů tak pozvete pejskaře atd.
 3. Uděláte samotné uživatelské testování. Při něm každý uživatel postupně plní připravené úkoly a vy ho během této činnosti pozorujete, kladete mu otázky a zapisujete si jeho problémy i úspěchy. Požádáte uživatele, aby vám popsali, jak při tom přemýšleli, zda například něco hledali přes vyhledávání, v menu či jinak.
 4. Shrnete celé testování a jeho výsledky do závěrečné zprávy. V té popíšete odhalené chyby a můžete tak udělat opatření jak tyto chyby nejlépe odstranit.

Za pár korun získáte neocenitelné názory a pohled lidí zvenku.

Díky otestování na skutečných uživatelích dosáhnete následujících přínosů:
Návštěvníci se budou vracet. Lidé dávají snadnosti používání a přehlednosti podle našich zkušeností vysokou prioritu. Mnohdy proto dají přednost přehlednému a srozumitelnému webu před graficky originálním a funkčně dokonalejším, ale hůře použitelným.

Přijdete na problémy skutečných uživatelů. Chyby vašeho webu, na které touto cestou přijdete, jsou ty, na které naráží vaši uživatelé při běžném používání.

Získáte více zákazníků. Uživatelům se u Vás už nebude stávat, že nemohou nalézt to, co hledají, nebo že nemohou dokončit objednávku. Váš web už jim nebude nijak bránit uzavřít s Vámi obchod.

Zjistíte, jak váš web rozvíjet. Pokud přidáváte nový obsah či chystáte redesign vašich webových stránek, uživatelské testování vám ukáže, na co se při tom zaměřit.

Jak budete při úpravách vašeho webu postupovat vy?
autor: Ing. Richard Kafoněk
specialista na internetový marketing
MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

06
Zář

 

Ovládací a vizualizační panely průmyslové automatizace

Vizualizace (zobrazení, znázornění, indikace) je způsob jakým je možno předávat informace o stavu zařízení obsluze – člověku. Z hlediska funkčnosti by vizualizace měla být jednoznačná a nezaměnitelná. S vizualizací přímo souvisí i ovládání, kterým obsluha zařízení ovládá, tedy určuje jeho činnost. Vizualizace i ovládání prošlo několika stupni vývoje od jednoduchého tlačítkového ovládání a optické (žárovkové) signalizace (pro svoji jednoduchost a jednoznačnost se používá dodnes), přes číslicové a textové displeje s klávesnicí až po velkoplošné grafické displeje s dotykovým ovládáním.

V průmyslové automatizaci je vizualizace a ovládání součástí každého stroje. Podle potřeb a rozsahu komunikace mezi člověkem a strojem označované jako HMI (Human Machine Interface) je možno volit mezi několika technickými prostředky realizace vizualizace. Pro malé stroje a jednoduché aplikace je možno použít tlačítkové panely (KP – Key Panel, PP – Push Panel) s nízkým zdvihem tlačítka, které jsou vybaveny podsvětlením s použitím vícebarevných LED diod. Tam, kde je potřeba alespoň minimální textová komunikace mezi obsluhou a strojem je možno použít micro panely s textovým (TD – Text Display) nebo jednoduchým grafickým displejem (OP – Operarator Panel, TP – Touch Panel). Tyto panely již umožňují zadávání procesních hodnot – nastavování hodnoty. Pro běžné aplikace jsou určeny střední grafické panely (OP,TP), které disponují solidním grafickým displejem a jejich systém obsahuje potřebné funkce vyhovující většině aplikacím. Pro vyšší a náročné aplikace, vyžadující velký objem zpracovávaných hodnot, precizní grafické rozlišení i barevné podání jsou určeny vizualizační prostředky (OP, TP, MP – Multi Panel) s dostatečným výkonem a s plochou obrazovky odpovídající běžnému počítačovému monitoru. Vzhledem k tomu, že jsou panely umisťovány přímo na strojích nebo rozvaděčích, mají integrovánu klávesnici přímo v čelní ploše panelu vedle nebo pod obrazovkou a nebo jsou řešeny jako Touch Panel, kdy se ovládání provádí dotykem na obrazovce. K dotykovým panelům je ve většině případů možno připojit externí klávesnici. Mírně odlišným způsobem vizualizace jsou velíny průmyslových technologií, kde se soustřeďuje velké množství informací z různých částí výroby. Zde se používají OPC servery, běžící na PC, velkoplošné obrazovky nebo projektory.

V domácnosti se s vizualizací a ovládáním setkáváme velmi často aniž si toto přímo uvědomujeme a považujeme ji za běžnou součást života. Vizualizace do domácností naplno vstoupila s rozvojem domácí techniky a elektroniky. Příkladem vizualizace může být displej rádia, videopřehrávaře, CD/DVD/BR, kde se zobrazují skladby nebo kapitoly filmu, režim přehrávání nebo nahrávání a další informace. Uživatel pak zařízení ovládá tlačítky nebo dálkovým ovladačem. U televizorů, které jsou primárně určeny k zobrazování obrazu a reprodukci zvuku je vizualizace propracovaněší díky ploše, na které je možno informace, nastavení a volby zobrazovat. Typicky se jedná o zobrazování informací přímo na obrazovce (On Screen) obsahující zvolený audiovizuální vstup (zdroj signálu) programový kanál, podání a formát obrazu, nastavení zvuku a například i titulky pro neslyšící. Z dalších zařízení, se kterými se v domácnosti setkáváme a které vizualizaci používají, lze například uvést programovatelný regulátor teploty, automatickou pračku a další.

,

30
Srp

Cvičení Jógy určitě není třeba představovat. Jedná se o cviky, které Vám pomohou k odbourání stresu a k uvolnění. Jóga v překladu znamená spojení duše a mysli. Pokud se chystáte začít se cvičením jóga, určitě Vám přijde vhod pár základních informací co cvičení jógy obnáší a jak se na první lekci připravit.

Pokud Vás jóga zaujala určitě si můžete přijít zacvičit k nám do Sport Zone v Lysé. Pokud jste z okolních měst, hledejte Jóga Nymburk, Jóga Sadská, Jóga Milovice.

První co Vás bude nejspíš zajímat je, co s sebou. Na jógu nepotřebujete žádné vybavení. Stačí volné a pohodlné oblečení (tepláky, triko) v kterém se Vám bude dobře hýbat a nebude Vás omezovat v pohybu. Vzhledem k tomu, že se cvičí naboso, nebudete potřebovat ani žádnou obuv. Samotné cvičení probíhá na podložkách. Podložky jsou v tělocvičně k dispozici, ale vůbec nebude vadit pokud budete mít svou vlastní.

Na cvičení jste již připraveni a teď už Vám nebrání nic začít cvičit. Na výběr máte z různých typů jógy. Každý typ se hodí pro různé lidi. Záleží jak jste aktivní a co od samotné jógy očekáváte. Hatha jóga – Všechny jógové asany vycházejí z Hathy. Takže toto je základní typ jogy, klidnější tempo a naslouchání vlastnímu tělu a dechu jsou základními prvky této jógy. Dynamic jóga – Hatha jóga zrychleně, už zde se zapotíte. Vinyasa Flow jóga – Pokud chcete od jógy fyzicky náročné cvičení, najdete ho v této hodině.

17
Srp

Komponenty řídícího systému pro automatizaci

Automatizace je obor činnosti používající technické prostředky pro zpřesnění a zkvalitnění určité činnosti nebo procesu s tím, že v určité míře, někdy i úplně, vyřazuje z tohoto procesu nebo činnosti lidský faktor. Automatizace člověka obklopuje i tam, kde si to již ani neuvědomujeme. Nemusí se přímo jednat o výrobní linky s velkým počtem operací na jednom výrobku, kde se hovoří o průmyslové automatizaci ale automatizaci naleznete i v domácnosti.

Známým případem domácí automatizace je automatická pračka, myčka, která podle zvoleného programu provádí sled operací vedoucích k uspokojení požadavku uživatele.  Dalším příkladem může být regulace topné soustavy domu, kde se dodávaná tepelný výkon řídí podle požadavku uživatele, vnitřní teploty ale i predikce vnější teploty.

Průmyslová automatizace využívá stejné principy, ale tyto automatizační systémy jsou uzpůsobeny průmyslovému prostředí. V současné době je téměř každý stroj ve výrobě řízen nějakým programovatelným automatem – řídícím systémem. Tyto průmyslové systémy jsou, na rozdíl od domovních systémů, řešeny modulárně s použitím různých komponent a umožňují velkou variabilitu pro různé aplikace ve výrobě, technologii, řízení.

Ačkoliv systémy automatizace přebírají značnou část přímého řízení výroby, stále je však potřeba zajistit komunikaci mezi člověkem a obecně strojem. K tomuto slouží prostředky, které jsou obecně označovány jako vizualizace. V principu se jedná o technické prostředky, zpravidla obrazovky, které obsluze zařízení předávají informaci o aktuálním stavu. Obsluha přes tyto technické prostředky, typicky klávesnice, dotyková obrazovka, naopak zadává svoje požadavky na činnost a funkci stroje.

05
Srp

Pregéřské řemeslo – málokomu asi bude znít povědomě a bude si umět představit, co vlastně obnáší. Co je to ražba ale ví zřejmě každý, ale že si ale můžete nechat vyrazit i vlastní mince, pravděpodobně ještě nevíte. Přitom není nic jednoduššího, než navštívit web razba.cz a objednat si vyražení třeba historických replik nebo pamětních medailí k různým jubileím.

Ražba mincí a medailí je velmi staré řemeslo. Ve firmě Ražba.cz mají pregéřské řemeslo dokonale zvládnuto, vyrobí vám zde medaile či mince v jakémloli počtu kusů, z kovu, jaký si vyberete a třeba podle vlastního grafického návrhu. Raznici pro ražbu, ať už pro ražbu jednostrannou nebo oboustrannou, je třeba připravit precizně, a to zde dovedou. Mince a pamětní medaile pak jsou pěkným dárkem při různých příležitostech, jako jsou třeba významná jubilea či zvláštní příležitosti.

26
Čvc

Kavitace, neboli bezbolestná liposukce je jednou z nejmodernějších metod přístrojového hubnutí.
Zbavte se nežádoucí celulitidy, tuku a zpevněte tak Vaši pokožku. Kavitační metoda liposukce zmenšuje tukové polštářky především na problematických partiích bříška, boků, stehen, hýždí a nohou. Kavitace je metoda zcela bezbolestná a účinná. Za hodinu ztratit několik centimetrů třeba kolem pasu a navíc s trvalým účinkem? Zní to jako sen. Dnešní doba nám to ale díky moderním technologiím umožňuje. A jak to probíhá? Před každým ošetřením si kosmetička klienta, který se musí svléknout do spodního prádla, nejprve změří na třech různých místech a na tělo mu lihovým fixem nakreslí značky. Je to proto, aby měření po zákroku probíhalo na stejném místě a úbytek byl tedy jasně rozpoznatelný. Pak se místo, které čeká „hubnutí“ potře chladivým gelem, aby přístroj ke kůži lépe přilnul. Poté se místo ošetří kavitační hlavicí, kterou kosmetička po kůži přejíždí a bezbolestně ji do hlavice nasává. Při kavitaci takto dochází k rozbití membrány tukových buněk ultrazvukem. Obsah buněk se uvolní, dostane se do mezibuněčného prostoru a následně je přirozeně odplaven lymfatickými a močovými cestami ven z těla. Neinvazivní liposukce je tedy založena na působení ultrazvuku. Ultrazvukové kavitační ošetření je zcela bezbolestné – tuková tkáň není inervována, pokožka zůstane zcela neporušena, nedochází k narušení svalů, nervů a pojivové tkáně. Ošetření kavitací je rychlé, efektivní, přístupné i osobám, u nichž klasická liposukce nepřichází v úvahu. Ultrazvuková kavitační liposukce představuje komfortní a moderní způsob tvarování postavy. Metoda kavitace báječně funguje v boji proti celulitidě. Vyzkoušejte revoluční metodu kavitační ultrazvukové liposukce na vlastní kůži. Zjistíte, jak snadno může dojít ke skutečnému úbytku nahromaděného tuku, centimetrů a faldíků. Pokožka navíc není při zákroku kavitací poškozena, takže nenásleduje rekonvalescence a na kavitační liposukci si vlastně můžeme zaběhnout místo oběda a pak je možné se vrátit do práce. Po ošetření kavitací nepijte alkohol ani sladké nápoje, nejlepší je obyčejná voda a to minimálně tři litry. Také nejezte tučná jídla, abyste do tělu zbytečně nedávali další tuk. Vždyť se ho chceme zbavit. Vyšší příjem tekutin by měl být celých 14 dní.

21
Čvc

Ke zvýšení prestiže vaší společnosti je dobré mít kanceláře,  správní místnosti nebo prostory pro jednání s klienty na dobré adrese. Tento problém za vás spolehlivě vyřeší virtuální kancelář v Praze, i když vaše firma fakticky existuje někde jinde, třeba mimo Prahu. Tato adresa bude zapsána jako oficiální sídlo firmy v obhodním rejstříku a bude rovněž vaší poštovní doručovací adresou. Virtuální kancelář je vhodná pro vás i v případě, že nepotřebujete každodenně prostory pro administrativu firmy. Zkušený pracovník Vám bude z virtuální kanceláře vaši poštu přeposílat nebo si ji samozřejmě budete moci každý den osobně vyzvedávat. K dispozici je rovněž jednací místnosti, kde můžete jednat s klienty či úřady. Založení společnosti a její provozování</a> nejsou tak složité a na těchto položkách se dá s odborníky z Kancelářského centra i výrazně ušetřit. Vše je plně v souladu se zákony, není proto důvod mít jakékoli obavy před úřady.

  Nové weby pro originální články > ZDE (klik) <
 • CZAutohits návštěvnost
 • Další doporučené odkazy

 •  

  Červen 2021
  P Ú S Č P S N
  « Říj    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930