Spatne ID plochy.

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ's page

24
Říj

V ČEM SPOČÍVÁ PRŮZKUM TRHU

Podnikáte v nějakém oboru a rádi byste krom jiného věděli, jaká je aktuální situace s konkurencí, jak přemýšlejí vaši zákazníci, či jestli je šance být s novým obchodem úspěšný v určitém regionu? Možná máte i další otázky, které vám nedávají spát. Odpověď je snadná – udělejte si průzkum trhu.
Ve vyspělých ekonomikách je větším problémem prodat než vyrobit. Proto je průzkum trhu jedním ze základů úspěšného podnikání.
Průzkum trhu je činnost, při níž zjišťujeme okamžitý stav trhu, jeho změny za určité období a směry jeho vývoje. Cílem průzkumu trhu je vytvoření podkladů pro předvídání budoucího vývoje trhu, tedy vývoje poptávky, potřeb a přání zákazníků i chování konkurence.

 

OBECNĚ SE DÁ PRŮZKUM TRHU REALIZOVAT DVĚMA ZPŮSOBY:

Buď zůstaneme v kanceláři (pak děláme tzv. průzkum od stolu):
zde se pracuje s informacemi, které jsou běžně k dispozici, ať už pocházejí z veřejných zdrojů (noviny, časopisy, internet, katalogy, prospekty atd.) nebo jde o vnitrofiremní informace (kolik zákazníků u nás nakupuje, které jsou nejoblíbenější výrobky atd.). Informace stačí utřídit, zpracovat a vyhodnotit. Lze tak odhadovat změny ve spotřebě, sledovat výkyvy prodeje v různých obdobích roku, tržní životnost výrobků, účinnost propagace, pracovat s přehledy cen. Menší rozbory a progózy může zvládnout v menších firmách i jedinec, nebo tým lidí. Hlubší odborné analýzy ale nejlépe zpracují odborné firmy.

Anebo vyrazíme do terénu:
kde se nejčastěji zaměříme na chování zákazníků a konkurence. Při zkoumání chování zákazníka sledujeme motivy nákupního chování, tedy proč kupují, zda prodávané výrobky splňují jejich přání a potřeby, jak často nakupují, jaké jsou nákupní zvyklosti, jaká je jejich kupní síla.
Jinými slovy se snažíme najít odpověď na otázky: co bychom měli prodávat, kde to prodávat, komu to prodávat, kolik, jak, kdy a za kolik to máme má prodávat.
Při dotazování v terénu můžeme použít různé techniky, například osobní dotazování (interview), které má podobu rozhovoru tazatele s jedním respondentem, nebo skupinový rozhovor (focus group), kdy se diskutuje v okruhu 10 až 20 osob s marketingovým výzkumníkem a řeší se marketingový problém.

Při zkoumání chování konkurence zjišťujeme, jakými metodami konkurence pracuje, zda bude rozšiřovat nebo omezovat nabídku zboží či služeb, zda pracuje na inovaci výrobků nebo výrobního programu, za jaké ceny prodává, jaké další služby při prodeji výrobků zákazníkům poskytuje.

Jak si v nejbližší době zjistíte informace důležité pro vaše podnikání vy?
autor: Ing. Vladimír Kuchař

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

24
Říj

CO O VÁS ŘÍKÁ VAŠE VIZITKA?

Každý, kdo něco prodává, rozdá týdně několik svých vizitek. Vizitka je často tím jediným, co si potenciální zákazník z našeho setkání odnese. Navíc spoustu vizitek rozdáme, i když potkáme někoho, kdo by mohl mít zájem o naše služby či výrobky, mimo pracovní dobu.

SPRÁVNÉ INFORMACE NA VIZITKU

Spousta lidí dělá chybu tím, že si plete vizitku s reklamním letákem. Nesnažte se na vizitku dostat všechny údaje o vaší osobě a produktech či službách. Dbejte na přehlednost a snadnou čitelnost.
Firemní vizitky mají představit dotyčnou osobu jako zaměstnance nebo představitele dané firmy.

 • údajů o osobě (jméno, příjmení, titul, funkce)
 • jméno společnosti,
 • adresu,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu a webové stránky.

Má-li vaše firma jednotný vizuální styl (logo, grafická podoba, barvy, typografie), nechte si v souladu s jeho grafickým manuálem vyhotovit i vizitky. Vynaložené úsilí se vám vrátí v podobě jednoznačné identifikovatelnosti a serióznosti vaší firmy.

JAK SVÉ vizitky ODLIŠIT OD OSTATNÍCH

Odlišit se od jiných vizitek, které potenciální zákazník během dne dostane, se můžete především kvalitním provedením a nějakým zajímavým prvkem. Zajímavým zpestřením vizitek (kromě samotného grafického zpracování) je i využití tiskových technologií. Lakováním můžete zvýraznit logo nebo důležitý text. 3D efektu se docílí slepotiskem nebo perforací různých tvarů výsekem.

PŘEDÁVÁNÍ VIZITEK

Předávání vizitek je nedílnou součástí kontaktování obchodního procesu. Prvním úkolem je mít vizitku připravenou (není nic trapnějšího než její zdlouhavé hledání po kapsách či v aktovce), nejlépe pak ve speciálním pouzdře, vyhneme se tak jejímu poškození. Samotné předání následuje po pozdravu a podání ruky. Pokud naopak vizitku přijímáte, nezapomeňte si ji prohlédnout, přečíst a na důkaz s jejím seznámením prohodit pár slov například o adrese, titulu nebo grafické úpravě. Potom vizitku opatrně uložte tak, abyste nevzbudili dojem, že ji co nevidět vyhodíte.
Co se pořadí předávání týče, držte se těchto zásad:
Host předává vizitku jako první, hostitel jako druhý.
Společensky méně významná osoba předává vizitku jako první, významnější osoba jako druhá.
Nejdříve tedy předáte vizitku vy, pak vám ji nabídne váš klient.

Co uděláte pro to, aby vám vaše vizitka přinesla více zákazníků vy?
autor: Ing. Vladimír Kuchař

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

24
Říj

ČÍM TO JE, ŽE JEDNÉ FIRMĚ V OBORU SE TOLIK DAŘÍ A DRUHÉ NIKOLIV?

Jedno květinářství ve městě velmi dobře prosperuje, zákazníci odcházejí spokojení a velmi rádi se tam vracejí. Do druhého chodí lidé jen náhodně a majitel uvažuje o zavření prodejny. Obě květinářství jsou přitom stejně velká, květiny berou od stejného dodavatele. Čím to je?
Evidentně jsou zákazníci v jednom obchodě spokojenější než ve druhém. A majitel méně prosperujícího květinářství si může klást dotazy: Co má konkurence, co nemáme my? Zacházejí moji zaměstnanci se zákazníky jinak než u konkurence? Máme v obchodě to zboží, co lidé skutečně chtějí?
Otázky jsou správné, ale ne vždy je jednoduché na ně získat odpověď.

Jak tedy takové věci zjistit?
Jedním z nejlepších způsobů, jak zkontrolovat, zda váš prodavač dělá svou práci tak, jak má a naopak poznat přístup k zákazníkům u konkurence je vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Respektive na kůži najatých zákazníků, mystery shopperů. Mystery shopping se dá do češtiny přeložit jako fiktivní či tajný nákup. Speciálně vyškolení pozorovatelé vystupují v roli zákazníků. Podle předem vypracovaného scénáře monitorují obchodní, komunikační dovednosti zaměstnanců, pozorují úroveň prostředí, kvalitu služeb, nabídku zboží a plní další specifické úkoly. O nákupu provedou podrobný záznam.
Mystery shopper nemá být konfliktní, neměl by se pokoušet o provokaci prodejce, ale v intencích prodejních standardů může hrát „nespokojeného zákazníka“. Akce také pokaždé nekončí neuskutečněným obchodem. Shopper může odejít i s nákupem (ten však zpravidla hradí firma, která si ho objednala).

Jak zjistíte, zda jsou vaši zákazníci spokojenější u konkurence vy?
autor: Ing. Vladimír Kuchař

MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

03
Říj

Pro optimalizaci vašich webových stránek pro vyhledávače a tím jejich lepší zviditelnění, je důležité nejen dobré technické řešení kódu, ale také optimalizace jejich celkové struktury.

Struktura stránek pomáhá vyhledávačům porozumět tomu, co je obsahem vašeho webu, a snáze najít a indexovat podstatný obsah. Pokud vytvoříte dobrou strukturu, využijete lépe textový obsah, kterým jste stránky naplnili. Pro optimalizaci struktury vašeho webu můžete využít následující tipy:

1. Vizualizujte celou mapu webu
Za použití nástrojů jakou jsou například Visio nebo Excel, nakreslete všechny sekce, stránky a podstránky vašeho webu jako stromový diagram. Struktura by měla být rozumně vyvážena, se 2 až 7 hlavními sekcemi, přičemž žádná sekce by neměla být co do počtu stránek, podstránek a obsahu více jak dvakrát tak velká než žádná jiná sekce.

2. Nazvěte vaše sekce klíčovými slovy
Nazvěte vaše hlavní sekce tak, aby obsahovaly výrazy, které patří mezi nejvyhledávanější slova ve vaší branži v nejrozšířenějších vyhledávačích. Jaké výrazy to jsou, můžete zjistit sami pomocí nástrojů jako jsou například Google Trends, Google AdWords Keyword tool nebo Microsoft Keyword Group Detection.

3. Propojte sekce na vašich stránkách
Vyšší hodnocení vašich stránek ze strany vyhledávačů a tím posunutí na přední místa ve výpisech vyhledávání můžete ovlivnit tím, že vytvoříte vnitřní vazby na vašem webu. Všechny stránky by měly být propojeny logicky navzájem a měly by být zvýrazněny důležité odkazy na další stránky.

4. Vytvořte URL z vaší nové struktury
Každé URL (název stránky, který se zobrazuje v adresním řádku prohlížeče) by měl dobře popisovat obsah stránky. Přesto by měl být název co možná nejkratší. V URL by se měly objevit ta nejdůležitější klíčová slova.

Dobře nazvané sekce, vyvážená rozvoj obsahu, vnitřní vazby a správná URL jsou základem dobré optimalizace vaší struktury webu a měly by přispět k zvýšení pozice ve vyhledávačích.

Jak upravíte strukturu vašeho webu vy?

autor: Ing. Richard Kafoněk
specialista na internetový marketing
MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

25
Zář

Kdo rozhoduje o vzhledu vašeho webu

Co vše je potřeba zvážit při tvorbě webových stránek?
Jejich obsah, grafiku a v neposlední řadě také délku jednotlivých stránek. Neměly by být příliš krátké, abyste tam dostali dostatek informací, ale ani příliš dlouhé, aby to uživatele odradilo od jejich přečtění. Jak tedy poznat jejich optimální délku?

O vzhledu vašeho webu nechte rozhodnout zákazníky
Používá se váš web uživatelům pohodlně a bez problémů? Určitě si myslíte, že ano, ale zkoušeli jste to? Webové stránky má dnes prakticky každá firma. Některá si nechává dělat krásný web na míru, s grafickým designem od špičkového grafika a s mnoha vymoženostmi, animacemi apod. Některé firmy mají naopak velmi jednoduché weby, založené na některé z volně dostupných šablon.

Kdo však má rozhodnout o tom, kde budou na webu umístěny základní informace, co bude v menu a jak mají vypadat tlačítka? Je to správce webu, grafik, který web tvoří, či obchodní ředitel?

Žádná z těchto možností není správná. O vzhledu stránek by měl rozhodnout na prvním místě uživatel, pro kterého se web tvoří a který bude stránky navštěvovat.

Jednoduchost hledání na webových stránkách je jedním ze základních prvků jejich použitelnosti a přínosu pro zákazníky. Jednoduchostí rozumíme vytvoření takového webu, který se snadno používá, má jasný účel a není zatížen zbytečnými informacemi či vlastnostmi.

Proto do vývoje nebo úprav webu zapojte co nejvíce vaše zákazníky. Ideálním způsobem, jak se vyhnout problémům se špatnou použitelností a složitým webem, je uživatelské testování. Při testování vašeho webu se skutečnými lidmi můžete objevit na vašem webu chyby, o kterých vás doposud ani nenapadlo přemýšlet.

Jak uživatelské testování udělat?
Zjednodušeně řečeno, při uživatelském testování pozvete několik běžných uživatelů internetu a budete je pozorovat, jak používají váš web.

 1. Připravte si scénář testování. Bude obsahovat úkoly, které jsou pro uživatele na Vašem webu typické a které ho budou podněcovat k jeho běžnému chování. Lidem dáte jim jednoduché úkoly týkající se například hledání obsahu na vašem webu.
 2. Pozvete dostatečný počet běžných uživatelů internetu, kteří odpovídají uživatelům vašeho webu. Pokud například máte eshop s dětským zbožím, pozvete rodiče, pokud máte server o výcviku psů tak pozvete pejskaře atd.
 3. Uděláte samotné uživatelské testování. Při něm každý uživatel postupně plní připravené úkoly a vy ho během této činnosti pozorujete, kladete mu otázky a zapisujete si jeho problémy i úspěchy. Požádáte uživatele, aby vám popsali, jak při tom přemýšleli, zda například něco hledali přes vyhledávání, v menu či jinak.
 4. Shrnete celé testování a jeho výsledky do závěrečné zprávy. V té popíšete odhalené chyby a můžete tak udělat opatření jak tyto chyby nejlépe odstranit.

Za pár korun získáte neocenitelné názory a pohled lidí zvenku.

Díky otestování na skutečných uživatelích dosáhnete následujících přínosů:
Návštěvníci se budou vracet. Lidé dávají snadnosti používání a přehlednosti podle našich zkušeností vysokou prioritu. Mnohdy proto dají přednost přehlednému a srozumitelnému webu před graficky originálním a funkčně dokonalejším, ale hůře použitelným.

Přijdete na problémy skutečných uživatelů. Chyby vašeho webu, na které touto cestou přijdete, jsou ty, na které naráží vaši uživatelé při běžném používání.

Získáte více zákazníků. Uživatelům se u Vás už nebude stávat, že nemohou nalézt to, co hledají, nebo že nemohou dokončit objednávku. Váš web už jim nebude nijak bránit uzavřít s Vámi obchod.

Zjistíte, jak váš web rozvíjet. Pokud přidáváte nový obsah či chystáte redesign vašich webových stránek, uživatelské testování vám ukáže, na co se při tom zaměřit.

Jak budete při úpravách vašeho webu postupovat vy?
autor: Ing. Richard Kafoněk
specialista na internetový marketing
MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ

  Nové weby pro originální články > ZDE (klik) <
 • CZAutohits návštěvnost
 • Další doporučené odkazy

 •  

  Červen 2021
  P Ú S Č P S N
  « Říj    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930