17
Srp

Komponenty řídícího systému pro automatizaci

Automatizace je obor činnosti používající technické prostředky pro zpřesnění a zkvalitnění určité činnosti nebo procesu s tím, že v určité míře, někdy i úplně, vyřazuje z tohoto procesu nebo činnosti lidský faktor. Automatizace člověka obklopuje i tam, kde si to již ani neuvědomujeme. Nemusí se přímo jednat o výrobní linky s velkým počtem operací na jednom výrobku, kde se hovoří o průmyslové automatizaci ale automatizaci naleznete i v domácnosti.

Známým případem domácí automatizace je automatická pračka, myčka, která podle zvoleného programu provádí sled operací vedoucích k uspokojení požadavku uživatele.  Dalším příkladem může být regulace topné soustavy domu, kde se dodávaná tepelný výkon řídí podle požadavku uživatele, vnitřní teploty ale i predikce vnější teploty.

Průmyslová automatizace využívá stejné principy, ale tyto automatizační systémy jsou uzpůsobeny průmyslovému prostředí. V současné době je téměř každý stroj ve výrobě řízen nějakým programovatelným automatem – řídícím systémem. Tyto průmyslové systémy jsou, na rozdíl od domovních systémů, řešeny modulárně s použitím různých komponent a umožňují velkou variabilitu pro různé aplikace ve výrobě, technologii, řízení.

Ačkoliv systémy automatizace přebírají značnou část přímého řízení výroby, stále je však potřeba zajistit komunikaci mezi člověkem a obecně strojem. K tomuto slouží prostředky, které jsou obecně označovány jako vizualizace. V principu se jedná o technické prostředky, zpravidla obrazovky, které obsluze zařízení předávají informaci o aktuálním stavu. Obsluha přes tyto technické prostředky, typicky klávesnice, dotyková obrazovka, naopak zadává svoje požadavky na činnost a funkci stroje.

Comments are closed.