21
Dub

V naší uspěchané a složité době se všichni potýkáme s prezentací své vlastní osoby či firmy nebo svého obchodního projektu. K tomu ke všemu je vhodné napsat motivační dopis. Je to něco, s čím všichni v obecné rovině souhlasíme, ale co tam mám ‚ksakru‘ napsat? Jak mám výstižně představit sebe, firmu, projekt, aby to vůbec někdo četl, aby se nemohl dočkat mého životopisu (profilu mé firmy, myšlenky mého projektu), spolupráce s mou maličkostí? Podle našich zkušeností je to těžší, než sestavit svůj vlastní životopis. V životopise totiž pracujeme s fakty, víceméně ověřitelnými, v motivačním dopise se jedná spíše o ‚představení se‘.

Malý návod jak postupovat neuškodí

Tak tedy, motivační dopis není literární dílo. Měl by být přehledný, a proto by neměl přesáhnout jednu stranu. Neměl by obsahovat gramatické chyby, základní vzdělání máme přeci všichni, dokonce i náš případný zaměstnavatel. V Česku je obvyklé sepsat tento dopis na počítači, rovněžtak životopis, těžko očekávat, že budoucí zaměstnavatel je nadšenec pro kaligrafii. Jako každý dopis má i průvodní své náležitosti.

 

1. Pozdrav, oslovení

Jistě nic nezkazíte prostým a klasickým pozdravem ‚Dobrý den‘ nebo oslovením ‘Vážení’. Pokud není v inzerátu uvedena kontaktní osoba, na kterou se obracíte, pozdrav postačí.

2. Kde jsme se o inzerci (nabídce) dozvěděli

Reaguji na Váš inzerát…, Vaši nabídku práce…, zaujal mě Váš inzerát (…) uveřejněný na serveru, v novinách, na vývěsce,…

3. O jakou pozici se ucházíme

Tlumočník, administrativní pracovnice, skladový pracovník, …

4. Proč si myslíme, že jsme pro tuto pozici právě my ti praví

Zdůraznit své schopnosti – jsem systematický, kreativní, komunikativní, mám výborné organizační schopnosti, flexibilní, …

5. Uvedeme své nejdůležitější dosavadní zkušenosti v oboru, i případné úspěchy

6. Vyjádříme souhlas s osobním kontaktem

Rád se dostavím na osobní pohovor, nebo lépe, Rád zodpovím Vaše dotazy na případné osobní schůzce, …

7. Rozloučení

Důležité je rozloučení na konci Vašeho dopisu, buď zase jednoduchým ‚S pozdravem‘, nebo neformálněji‚Těším se na osobní schůzku a zdravím Vás.‘

8. Formátování a rozvržení dopisu

Jako u jakéhokoliv formálního dopisu, i motivační dopis se řídí obecnými zásadami formátování (hlavička, pole s adresou, datum, místo, podpis).

 

Podepíšeme a ufff odešleme spolu s naším životopisem v příloze. U klasické i elektronické korespondence se na konec dopisu uvádí počet příloh a jejich názvy např. Příloha: Strukturovaný životopis. Rozhodně uveďte správnou adresu firmy, nezapomeňte na svou a vlastnoruční podpis. Předmět dopisu by ho měl jasně vystihovat, např. Žádost o zaměstnání nebo Odpověď na inzerát.

Resumé

Na závěr malé shrnutí: motivačním dopisem se chceme zdvořile představit, upozornit na své vlastnosti a schopnosti, které náš případný zaměstnavatel může využít pro chod své firmy. Buďte ale prosím upřímní k sobě i k adresátovi a uvádějte vždy pravdivé a konkrétní informace. Adresát se již za svou praxi jistě setkal s mnoha žádostmi a dokáže „číst mezi řádky“. Velký výčet schopnosti působí nedůvěryhodně.

Pokud potřebujete pomoct se sestavením motivačního dopisu, najdete další informace na stránce Překlady Brno.

 

 

 

Drahuška Kůrová

Kmenová překladatelka a tlumočnice Abiturient.cz. Autorka se zabývá překlady anglického a španělského jazyka a specializuje se na oblasti marketingu, turismu, gastronomie a medicíny.

Add reply

What is 8 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji