02
Srp

K operaci oční vady refrakční vady (krátkozrakosti, dalekozrakosti nebo astigmatismu) jste si vybral/a na základě provedených vyšetření a doporučení lékaře zákrok excimerovým laserem na rohovce typu PRK nebo LASEK.

Důvod provedení operace oční vady

Důvodem provední operace oční vady je úprava vaší refrakční vady (odstranění nežádoucích
dioptrií).

Princip operace očních vad

Excimerový laser odebere z centra rohovky přesnou tenkou vrstvu tkáně, aby
došlo k trvaé změně jejího tvaru. Při korekci krátkozrakostí se centrum rohovky
oploští, při korekci dalekozrakosti se centrum rohovky vyklene, čímž se snižují
respektive narůstají dioptrie. Při astigmatismu (nepravidelné zakřivení rohovky) se
vyrovnává tvar rohovky k co nejblíže pravidelnému povrchu. Rozdíl mezi výkonem
PRK (fotorefraktivní karatektomií) a metodou LASEK (laserová subepiteliání
keratomiléza) spočívá v tom, že u metody LASEK je na povrch rohovky vrácena
vrstva epitelu (povrchových buněk), která je na začátku operace z povrchu sejmuta.
LASEK ani PRK neupravují vetchozrakost (presbyopii – ztrátu schopnosti zaostřit na
krátkou vzdálenost) nstupující u lidí bez refrakční vady kolem 45 let.

Možnosti oční operace

Ke konci refrakční vady je možné ponechat vaše předchozí pomůcky jako jsou brýle
nebo kontaktní čočky. Oční operací na rohovce lze refrakční vadu řešit
dále metodou LASIK, u které je z oka sežíznuta vrstva tkáně a zákrok excimerovým
laserem je proveden pod tímto lalokem, takže uvnitř rohovky. Tento zákrok přináší
v prvních pooperačních dnech menší bolestivost, ale je spojen s možnými dalšími
komplikacemi souvisejícími s tvorbou lamely rohovkové tkáně.

Nitrooční chirurgické refrakční ákroky zahrnují implantaci fakických umělých čoček
(při zachování vlastní čočky) nebo refrakční výměnu čočky (odstranění vlastní čočky
a její náhradu umělou nitrooční čočkou). V některých případech není možné umělé
čočy implantovat (např. fakické čočky u příliš mělkých očních komor). Pri refrakční
výměně čoček se ztrácí přirozená schopnost měnit zaostření na různé vzdálenosti
(akomodace). Uvedené zákroky s umělou nitrooční čočkou navíc přinášejí rizika
spojená s nitroočními výkony.

Příprava k oční operaci

Oční operace se provádí ambulantně. V den operace ráno užijte všechny léky, které
pravidelně užíváte. Nemusíte být nalačno. K operaci je připravováno každé oko
zvlášť nebo ově oči dohromady (v jednom dni bude provedena operace jednoho
oka nebo obou očí zároveň). Pokud jste alergiský/á na nějaké léky či dezinfekční
prostředky, upozorněte na tuto skutečnost při vašem přijetí k operaci. Pokud nosíte
kontaktní čočky, musí být jejich nošení před výkonem zcela vynecháno, u měkkých
čoček po dobu nejméně dvou týdnů, u tvrdých čoček nejméně po dobu jednoho
měsíce.

Postup při operaci oční vady

Před operací oční vady jsou do oka aplikovány kapky na znecitlivění.
Poté budou víčka rozevřena rozvěráčkem. Během výkonu budete mít obě oči otevřené
a bude se snažit víčka nesvírat. Směr pohledu se bude řídit pokyny operatéra, vetšinou
se budete snažit dívat přímo před sebe do světla operačního přístroje. Je potřeba
se vyvarovat prudkých pohybů okem nebo hlavou. V případě nepříjemných pocitů
je možné do oka přidat znecitlibující látku. Z povrhu pohovky bude sejmut epitel
(povrchové buňky kryjící rohovku) a poté bude proveden zákrok excimerovým
laserem. Na konci bude na oko aplikována krycí kontaktní čočka.

Možné komplikace oční operace

Uvedené zákroky mohou podobně jako všechny oční operace vést ke zhoršení
zrakové ostrosti nebo až ke ztrátě vidění. Může to být způsobeno infekcí oka,
následkem dlouhodobého používání očních léků nebo nepravidelnosti a jizvením
povrchu rohovky. Nepravidelný ovrch rohovky může vyžadovat opakování zákroku
nebo jiý operační zákrok až transplantaci rohovky. Zhoršená zraková ostrost může
nebo nemusí být korigovatelná brýlemi nebo kontaktními čočkami.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákrok na živé tkáni s možností individuální reakci,
může dojít k překorigováí nebo nedokorigování vady. Tuto komplikaci lze řešit
reoperací (která však není vhodná ve všech případech) kontaktními čočkami nebo
brýlemi. V některých případech docháhí ke vzniku jemných povrchových jizev (angl.:
haze), které nezhoršují vidění, ale může na nich docházet k rozptylu světla, předenším
za zhoršených světelných podmínek (např. pri řízení automobilu v noci). Laserový
zákrok můtě urychlit nástup rohovkovch dystrofií (vrozené změny), jejichž znáky
nevyly před zákrokem zjistitelné – jedná se napřílad o keratokonius (tvarová dystrofie
rohovky, projevující se jejím postuplným ztenčováním).

Chování po operaci očních vad

Po zákroku bude na oku nasazena krycí kontaktní čočky a oko bude 2 – 3 dny
zvýšeně citlivé. Vnímání nepříjemných pocitů po výkonu je individuální. Můžete
mít pocit cizího tělíska až bolestivosti, oko může být překrvené a spojivka a víčka
prosáklá, vidění může být zamlžené. Mělo by však docházet k postupnému zlepšování
příznaků. Kontaktní čočky bude při nekomplikovaném přůběhu sejmuta třetí den po
výkonu. Může být opt nasazena, pokud nedojde k úplnému zhojení povrchu rohovky.

Do oka/očí budete aplikovat oční přípravky podle doporučení. Pacient je povinen se
dostavovat na domluvené kontroly na našem pracovišti.

V případě náhlého zhoršení vidění, zvýšení podráždění nebo zvýšení bolestivosti
oka po zákroku volejte na tel. 734 473 730, kde vám poradíme s možností, kam se
dostavit na vyšetření, a neprodleně vyhledejte odbornou lékařskou oční pomoc (mimo
pracovní dobu se dostavte na oční pohotovost, nejčastěji dostupnou v nemocnicích
s lůžkovými zařízeními).

Po dobu dvou týdnů od výkonu (v případě prodlouženého hojení podle doporučení
lékaře) se nepohybujte v prašných prostorách a v prostorách s rizikem infekce
(stáje, živočišná výroba, čističky odpadních vod apod.), nekoupejte se v bazénech
a přírodních koupalištích, nevykonávejte činnosti s vysokými nároky na stabilitu
slzného filmu (dlouhá práce s počítačem nebo sledování televize, lety letadlem,
dlouhá jízda autem).

Činnosti, u kterých mohou nedostatečné zrakové funkce ovlivňovat bezpečnost práce
nebo ohrožovat pacienta a jiné osoby (řízení vozidla, práce na obráběcích strojích,
práce ve výškách apod.), je možné vykovávat až po závěrečném vyšetření zraku a
s používáním případné korekce předepsané očním lékařem.

,

Add reply

What is 3 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji