Archive for Listopad 14th, 2010
14
Lis

Mnoho z Vás, kteří jste autoškolu již absolvovali, ale hlavně těch, kteří se do autoškoly chystají, jistě přemýšlelo o tom, jestli je výhodnější autoškolu absolvovat ve velkém městě, malém městě, nebo na venkově.

Odpověď není jednoduchá ani jednoznačná, záleží na mnoha okolnostech a především úhlu pohledu na význam slova výhodnější – pro někoho je výhodnější kurs absolvovat levně a rychle, někdo má představu o výhodnosti kursu autoškoly ve smyslu rčení „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, jiný výhodnost spatřuje v nižších nárocích na jeho znalosti a dovednosti při závěrečných zkouškách. Přesto se pokusím o objektivní zhodnocení všech pro a proti a zkusím Vám jeden takový „výhodný“ kurs nabídnout.

Autoškola ve městě

Městský, zejména ten velkoměstský provoz (tím mám na mysli provoz ve městech s provozem MHD, hlavně tramvají, hustým provozem a velkým pohybem chodců) je dost odlišný od provozu ne venkově a v menších městech.  Jeho zvládnutí  a bezpečný pohyb v něm je podmíněn určitě většími zkušenostmi, než provoz venkovský. Absolvování autoškoly ve velkém městě tyto zkušenosti určitě přinese, protože pokud již v autoškole získáte návyky, jako například bezpodmínečně sledování zpětného zrcátka před odbočením  vlevo, sledování chování chodců nacházejících se v blízkosti přechodu pro chodce, dodržování bezpečnostní vzdálenosti při pohybu v koloně atd. Dám příklad – žadatel absolvuje výcvik v autoškole třeba v Rosicích, malém městě kousek od Brna. Během autoškoly projede Rosice a okolí, jedno se možná dostane na okraj Brna. Zkoušky absolvuje opět v Rosicích a uspěje. Vyzvedne si řidičák a jezdí a jezdí. Za několik měsíců se rozhodne jet s kamarády do blízkého Brna na nákupy nebo zábavu. Vjede do centra a najednou neví, čeho dříve si má všímat. Množství aut v koloně, jezdci na skútrech proplétající se kolonou, chodci přebíhajíci mezi auty, spousta značek a jízdních pruhů. K tomu navíc ještě přemýšlet, kudy se dostat k tomu nákupnímu centru – aha tady doleva, málem jsme to přejeli – najednou zvuk zvonku a rána. Tramvaj, no jistě, při odbočení doleva je třeba dát na ni pozor, ale náš žadatel to nemá, jak se říká v krvi a draze za to zaplatil. Z tohoto pohledu se výcvik ve velkém městě, tzn absolvování autoškoly ve velkém městě jeví jednoznačně jako výhodnější, proto mu pomyslně přidělím bod.  Velkoměsto – Maloměsto 1:0.

Autoškola na venkově

Venkovský, nebo maloměstský provoz ale má také svá specifika. Provoz ve velkém městě je náročný, ale provoz na venkově také není jednoduchý. Mimo město se vozidla pohybují v mnohem vyšších rychlostech, ve kterých jsou následky případné nehody mnohem závažnější. Chyby jsou trestány zraněními  nebo smrtí, ve městech obvykle jen „plechy“.  Mimo zastavěná území jsou vozovky členitější,  jsou častější změny stavebně technických podmínek, podmínek povětrnostních i rozhledových. Má svá specifika také v možném kontaktu s domácí a lesní zvěří, zemědělskou a lesní technikou.  Další příklad – žadatel absolvuje výcvik v Brně.  Zkoušky udělal až napodruhé, poprvé zazátkoval na křižovatce. Autoškola ho tak vyšla o něco dráž, řidičák má o měsíc později. Jezdí po městě a zvládá křižovatky, tramvaje, chodce i parkování. Po pár měsících se odhodlá a vyjede na výlet.  Může jet rychleji, kolem žádná auta, křižovatky, pocit volnosti a svobody. Před ním zatáčka, sice za ní nevidí, ale není prudká, proč brzdit? Vjede do zatáčky a za ní vidí pomalu jedoucí traktor, dupne na brzdu, ale je pozdě, rána. Provoz ve městě ho  na ten venkovský nepřipravil, bod pro venkov. Velkoměsto – Maloměsto  1:1. Tak jak z toho?  Vypadá to, že tento pomyslný souboj nemá vítěze a dilema nevyřešíme.

Autoškola Brno

Nabídnu Vám jednoduché řešení, které přináší Autoškola P&P v Brně.  Tímto řešením je kombinovaný výcvik město – venkov. Po prvních jízdách na cvičišti a získání základních dovedností následují jedna až dvě venkovské jízdy. Poté je výcvik situován do Brna, kde absolvují postupně provoz na okrajích, poté blízko centra a několik jízd před koncem výcviku v centru v nejsilnějším provozu. Poslední dvě jízdy jsou situovány do Tišnova, kde probíhají také závěrečné zkoušky a cestou si žadatelé vyzkouší také silnici pro motorová vozidla.

Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že absolvent této autoškoly absolvoval náročný výcvik v městských podmínkách a má vytvořeny návyky nutné pro bezpečnou jízdu ve velkých městech. Ale má také jisté zkušenosti s provozem na silnici pro motorová vozidla nebo dálnici, vyzkoušel si také provoz na venkově a hlavně, zkoušky v Tišnově bez přítomnosti tramvají, světelných křižovatek, a houfů chodců mu připadají po výcviku v Brně o něco jednodušší, takže je zvládne bez problémů napoprvé. Po vyzvednutí řidičáku nemá problém se zvládáním provozu ve městě ani mimo něj a nebojí se cestovat.

Takže pokud se Vám tohle řešení líbí, podívejte se na stránky Autoškola P&P v Brně a nemusíte si déle lámat hlavu, kam do autoškoly.

,