Spatne ID plochy.
02
Čvn

Jsme společnost, která se zabývá získáváním odškodného pro lidi, kteří utrpěli zdravotní újmu při dopravní nehodě, pracovním úrazu nebo se jim stal úraz na chodníku. Zastupujeme klienty v jednáních s pojišťovnami a zajišťujeme vyplacení odškodného.

Naše služby jsou bez vstupních poplatků. Klient neplatí žádné vstupní poplatky, v průběhu neplatí advokátům, posudkovým lékařům ani jiným institucím. Naší odměnou je provize z výsledné částky odškodného, kterou pro Vás získáme. Protože jsou nároky poškozených na odškodné oprávněné a podložené zákony, máme vysokou úspěšnost. Ve většině případů dokážeme získat odškodné, případně navýšit původně vyplacené odškodnění. Šetříme Vám náklady, čas a starosti, které byste měli s vyřizováním odškodného.

dopravní nehoda

Odškodné za újmu na zdraví vzniklou při dopravní nehodě můžete dostat, pokud jste byli účastníkem dopravní nehody jako řidič, spolujezdec, cyklista nebo chodec. Platí, že nesmíte být viníkem a datum této nehody není starší než 4 roky. Nárok na odškodné máte také jako pozůstalí po zemřelém.Odškodné získáváme ze zákonného povinného pojištění vozidla viníka nehody.

Pracovní úraz

Odškodné za pracovní úraz Vám naleží za poškození zdraví vzniklé úrazem, došlo-li k němu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Na odškodnění máte nárok, pokud jste zaměstnancem, kterému se stal pracovní úraz nebo jste pozůstalým po zaměstnanci, jehož úmrtí bylo zapříčiněno pracovním úrazem. Platí, že poškozený nesmí být viníkem pracovního úrazu a datum, kdy se pracovní úraz stal nesmí být starší 2 let. Odškodnění újmy z pracovního úrazu dostanete z povinného pojištění zaměstnavatelů. Finanční prostředky z vyplaceného odškodného nejdou z prostředků zaměstnavatele a naše činnost se zaměstnavatele nedotkne. Evropské centrum odškodného jedná s pojišťovnou, u níž má zaměstnavatel zákonné pojištění i se zaměstnavatelem.

Úraz na chodníku

Odškodné za úraz na chodníku Vám patří za poškození zdraví, které jste si přivodili na chodníku. Platí, že úraz na chodníku jste si nezpůsobili vlastním zaviněním a počínali jste si tak, abyste předcházeli možnosti úrazu. Další podmínkou je datum vzniku úrazu na chodníku, které nesmí být starší než 1.1.2010. Odškodné za úraz na chodníku pochází z pojišťoven, u nichž mají vlastníci chodníků uzavřené pojištění. Vlastníky chodníků jsou většinou obce nebo soukromé subjekty.

Utrpěli jste zdravotní újmu při dopravní nehodě, pracovním úrazu nebo se vám stal úraz na chodníku?

Kontaktujte profesionály v oboru odškodného na http://www.evco-odskodne.cz/

Evropské centrum odškodného Vám získá co nejvyšší možné odškodné!

, , , , , , ,

Add reply

What is 5 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji