Spatne ID plochy.
01
Srp

Jste v souladu se svým okolím i sami se sebou? Je vše v nás i kolem nás v harmonii? Jsme zdraví, cítíme se dobře? Pokud ne, potřebujeme wellness. Věřím, že lidé si přejí být zdraví, žít v dobré náladě. Dále věřím, že je možné tohoto stavu dosáhnout změnou svého vztahu k vlastnímu tělu a duši. Získejme a udržme si zdraví tělesné i duševní. Dosáhněme wellness (stav dobré nálady a zdraví). Wellness je také nazýváno „návratem k sobě samému“. I když wellness nenaleznete v žádném slovníku, do podvědomí lidí se dostal jako slovo označující zdravý životní styl.
To je něco na co mnoho lidí v dnešní hektické době stále slyší a tak se ani nelze divit jeho obrovskému rozmachu a jeho neklesající popularitě. Vždyť kdo by nechtěl být mladý, krásný a spokojený. Vzniklo obrovské množství různých wellnes center a taktéž trh zaplavily wellness produkty. Wellness se tak stává moderním trendem dnešní doby a stává se více či méně součástí našich životů. Lidé si totiž začínají uvědomovat, že aby byli zdraví a v psychické i fyzické pohodě, je třeba se o sebe starat. Základem slova wellness je anglické „well“ – dobrý, pohodový. Wellness je velice moderní odvětví, které zapadá do koncepce 21. století – být dlouho mladý, svěží a obsahuje mnoho postupů, které mají vést ke spokojenému životu, který jinak prožíváme ve shonu a stresu moderního života. K dosažení optimální hmotnosti je potřeba zdravé, vyvážené a racionální výživy a pravidelného pohybu. Důležitá ovšem není jen hmotnost, váha a ideální proporce, ale to, aby byl člověk v psychické pohodě. Dodržujete-li wellness jako životní styl, naučíte se zvládat stres, odpočívat a načerpat novou energii. Myšlenka wellness stojí na faktu, že kvalita a délka života již není určována jen genetickou predispozicí, ale i tím, jak se k sobě během života chováme, zda dodržujeme správnou životosprávu. Výživa a zdravá strava má zásadní vliv i na naši obranyschopnost a odolnost proti nemocem. Není nikdy pozdě začít žít zdravěji!

Add reply

What is 15 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji