Archive for Srpen 2nd, 2011
02
Srp

Peugeot 207, Auto Kopecký

Rozhodli jste se pro koupi nového vozu? Zalíbily se Vám exkluzivní automobily vyhlášené značky Peugeot? Hledáte spolehlivého a časem prověřeného dealera těchto nadčasových vozů? Auto Kopecký je tím, koho hledáte! Společnost nabízející nové i ojeté vozy značky Peugeot má dlouholetou tradici na trhu a prodává prověřené automobily, které splní přání i těch nejnáročnějších zákazníků! Nabízíme jak nové vozy, tak ojeté vozy, naše nabídka je obsáhlá, a proto věříme, že si u nás svůj nový Peugeot vybere každý!

Pořízení nového vozu je klasicky spojováno s řadou neodmyslitelných rizik. Bude prodejce dostatečně kvalifikovaný, dokáže poradit i pomoci? Nabízí pouze kvalitní vozy bez skrytých vad? Splňuje auto veškeré požadavky na provoz? Auto Kopecký – autorizovaný dealer vozů Peugot se snaží tato a veškerá další nepříjemná rizika minimalizovat. Naši kvalifikovaní zaměstnanci vychází zákazníkům maximálně vstříc a nabízí kvalitní Peugeot vozy za ty nejlepší ceny na trhu!

peugeot je značka tradičně spojována s luxusem, kvalitou, nadčasovým designem, a především výhodnou cenou. Auto Peugeot má svou osobitou tvář, nezaměnitelný vzhled, praktickou a komfortní výbavu a hlavně srdce. Automobil, který vyjadřuje Vaše přání, vůz, který odráží světlo budoucnosti – to je Peugeot! Staňte se majitelem nového exkluzivního vozu Peugeot již dnes! Veškeré auta jsou připravena k okamžité expedici! Věříme, že pokud usednete do některého z našich nabízených automobilů, bez klíčků již nebudete chtít vystoupit.

Nové i ojeté vozy na jednom místě, časem i zákazníky prověřený autorizovaný dealer vozů Peugeot a bezkonkurenční ceny – potřebujete snad další důvody, proč nás navštívit? Přijďte si k nám vybrat svého nového plechového miláčka a vychutnejte si zážitky, které jízda v automobilech Peugeot nabízí! Tato nabídka se třeba již nemusí opakovat!

, , , , , , ,

02
Srp

K operaci oční vady refrakční vady (krátkozrakosti, dalekozrakosti nebo astigmatismu) jste si vybral/a na základě provedených vyšetření a doporučení lékaře zákrok excimerovým laserem na rohovce typu PRK nebo LASEK.

Důvod provedení operace oční vady

Důvodem provední operace oční vady je úprava vaší refrakční vady (odstranění nežádoucích
dioptrií).

Princip operace očních vad

Excimerový laser odebere z centra rohovky přesnou tenkou vrstvu tkáně, aby
došlo k trvaé změně jejího tvaru. Při korekci krátkozrakostí se centrum rohovky
oploští, při korekci dalekozrakosti se centrum rohovky vyklene, čímž se snižují
respektive narůstají dioptrie. Při astigmatismu (nepravidelné zakřivení rohovky) se
vyrovnává tvar rohovky k co nejblíže pravidelnému povrchu. Rozdíl mezi výkonem
PRK (fotorefraktivní karatektomií) a metodou LASEK (laserová subepiteliání
keratomiléza) spočívá v tom, že u metody LASEK je na povrch rohovky vrácena
vrstva epitelu (povrchových buněk), která je na začátku operace z povrchu sejmuta.
LASEK ani PRK neupravují vetchozrakost (presbyopii – ztrátu schopnosti zaostřit na
krátkou vzdálenost) nstupující u lidí bez refrakční vady kolem 45 let.

Možnosti oční operace

Ke konci refrakční vady je možné ponechat vaše předchozí pomůcky jako jsou brýle
nebo kontaktní čočky. Oční operací na rohovce lze refrakční vadu řešit
dále metodou LASIK, u které je z oka sežíznuta vrstva tkáně a zákrok excimerovým
laserem je proveden pod tímto lalokem, takže uvnitř rohovky. Tento zákrok přináší
v prvních pooperačních dnech menší bolestivost, ale je spojen s možnými dalšími
komplikacemi souvisejícími s tvorbou lamely rohovkové tkáně.

Nitrooční chirurgické refrakční ákroky zahrnují implantaci fakických umělých čoček
(při zachování vlastní čočky) nebo refrakční výměnu čočky (odstranění vlastní čočky
a její náhradu umělou nitrooční čočkou). V některých případech není možné umělé
čočy implantovat (např. fakické čočky u příliš mělkých očních komor). Pri refrakční
výměně čoček se ztrácí přirozená schopnost měnit zaostření na různé vzdálenosti
(akomodace). Uvedené zákroky s umělou nitrooční čočkou navíc přinášejí rizika
spojená s nitroočními výkony.

Příprava k oční operaci

Oční operace se provádí ambulantně. V den operace ráno užijte všechny léky, které
pravidelně užíváte. Nemusíte být nalačno. K operaci je připravováno každé oko
zvlášť nebo ově oči dohromady (v jednom dni bude provedena operace jednoho
oka nebo obou očí zároveň). Pokud jste alergiský/á na nějaké léky či dezinfekční
prostředky, upozorněte na tuto skutečnost při vašem přijetí k operaci. Pokud nosíte
kontaktní čočky, musí být jejich nošení před výkonem zcela vynecháno, u měkkých
čoček po dobu nejméně dvou týdnů, u tvrdých čoček nejméně po dobu jednoho
měsíce.

Postup při operaci oční vady

Před operací oční vady jsou do oka aplikovány kapky na znecitlivění.
Poté budou víčka rozevřena rozvěráčkem. Během výkonu budete mít obě oči otevřené
a bude se snažit víčka nesvírat. Směr pohledu se bude řídit pokyny operatéra, vetšinou
se budete snažit dívat přímo před sebe do světla operačního přístroje. Je potřeba
se vyvarovat prudkých pohybů okem nebo hlavou. V případě nepříjemných pocitů
je možné do oka přidat znecitlibující látku. Z povrhu pohovky bude sejmut epitel
(povrchové buňky kryjící rohovku) a poté bude proveden zákrok excimerovým
laserem. Na konci bude na oko aplikována krycí kontaktní čočka.

Možné komplikace oční operace

Uvedené zákroky mohou podobně jako všechny oční operace vést ke zhoršení
zrakové ostrosti nebo až ke ztrátě vidění. Může to být způsobeno infekcí oka,
následkem dlouhodobého používání očních léků nebo nepravidelnosti a jizvením
povrchu rohovky. Nepravidelný ovrch rohovky může vyžadovat opakování zákroku
nebo jiý operační zákrok až transplantaci rohovky. Zhoršená zraková ostrost může
nebo nemusí být korigovatelná brýlemi nebo kontaktními čočkami.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákrok na živé tkáni s možností individuální reakci,
může dojít k překorigováí nebo nedokorigování vady. Tuto komplikaci lze řešit
reoperací (která však není vhodná ve všech případech) kontaktními čočkami nebo
brýlemi. V některých případech docháhí ke vzniku jemných povrchových jizev (angl.:
haze), které nezhoršují vidění, ale může na nich docházet k rozptylu světla, předenším
za zhoršených světelných podmínek (např. pri řízení automobilu v noci). Laserový
zákrok můtě urychlit nástup rohovkovch dystrofií (vrozené změny), jejichž znáky
nevyly před zákrokem zjistitelné – jedná se napřílad o keratokonius (tvarová dystrofie
rohovky, projevující se jejím postuplným ztenčováním).

Chování po operaci očních vad

Po zákroku bude na oku nasazena krycí kontaktní čočky a oko bude 2 – 3 dny
zvýšeně citlivé. Vnímání nepříjemných pocitů po výkonu je individuální. Můžete
mít pocit cizího tělíska až bolestivosti, oko může být překrvené a spojivka a víčka
prosáklá, vidění může být zamlžené. Mělo by však docházet k postupnému zlepšování
příznaků. Kontaktní čočky bude při nekomplikovaném přůběhu sejmuta třetí den po
výkonu. Může být opt nasazena, pokud nedojde k úplnému zhojení povrchu rohovky.

Do oka/očí budete aplikovat oční přípravky podle doporučení. Pacient je povinen se
dostavovat na domluvené kontroly na našem pracovišti.

V případě náhlého zhoršení vidění, zvýšení podráždění nebo zvýšení bolestivosti
oka po zákroku volejte na tel. 734 473 730, kde vám poradíme s možností, kam se
dostavit na vyšetření, a neprodleně vyhledejte odbornou lékařskou oční pomoc (mimo
pracovní dobu se dostavte na oční pohotovost, nejčastěji dostupnou v nemocnicích
s lůžkovými zařízeními).

Po dobu dvou týdnů od výkonu (v případě prodlouženého hojení podle doporučení
lékaře) se nepohybujte v prašných prostorách a v prostorách s rizikem infekce
(stáje, živočišná výroba, čističky odpadních vod apod.), nekoupejte se v bazénech
a přírodních koupalištích, nevykonávejte činnosti s vysokými nároky na stabilitu
slzného filmu (dlouhá práce s počítačem nebo sledování televize, lety letadlem,
dlouhá jízda autem).

Činnosti, u kterých mohou nedostatečné zrakové funkce ovlivňovat bezpečnost práce
nebo ohrožovat pacienta a jiné osoby (řízení vozidla, práce na obráběcích strojích,
práce ve výškách apod.), je možné vykovávat až po závěrečném vyšetření zraku a
s používáním případné korekce předepsané očním lékařem.

,

02
Srp

Přerov – Poctivou přípravu, která má pomoci středoškolákům úspěšně zvládnout přijímací zkoušky i samotné studium na vysokých školách technického zaměření, nyní poskytuje Vysoká škola logistiky (VŠLG) v Přerově.

V projektu, který se zaměřuje především na žáky třetích a čtvrtých ročníků středních škol v Olomouckém kraji, pomáhají odborníci z VŠLG získat zásadní poznatky nutné ke studiu na technicky zaměřených školách. „V rámci tohoto projektu vznikne e-learningový kurz zahrnující vybrané kapitoly z matematiky, fyziky, kvantitativních metod, informatiky a technické kybernetiky a vše bude doplněno anglickou terminologií,“ vysvětlila koordinátora projektu Simona Pazderová. Materiály ke kurzu zpracovávají experti z VŠLG pod vedením doc. RNDr. Ing. Zdeňka Úředníčka, CSc. ve spolupráci s pedagogy partnerských středních škol.
„Tyto výukové materiály a pomůcky mají překlenout případný nesoulad mezi vzděláním absolventů středních odborných škol a požadavky kladenými na studenty technických vysokých škol v počátcích studia, a tím usnadnit vstup absolventů středních odborných škol na vysoké školy technického směru,“ doplnila Simona Pazderová. Kurzy studentům nejenže pomohou zlepšit motivaci ke vzdělávání v technických oborech, ale také jim poskytnou takové vědomosti, které bez problémů uplatní v následné praxi. Rozvinutím schopností studentů jim také pomohou zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce. Po ukončení projektu bude tento e-learningový kurz dostupný k využití i pro ostatní střední školy Olomouckého kraje.
Projekt běží od ledna 2011 do konce června roku 2012 a vznikl v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Partnery projektu jsou Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. a Střední škola technická a obchodní, Olomouc.

02
Srp

Přerov – Studenti, kteří chtějí získat inženýrský titul na Vysoké škole logistiky v Přerově, mají otevřené dveře. Vysoká škola logistiky úspěšně obhájila svůj program u Akreditační komise Ministerstva školství a umožnila tak pokračování navazujícího magisterského studijního programu Logistika na dalších osm let.

Od založení školy v roce 2001 získalo inženýrský titul z naší vysoké školy již 155 studentů. Těší nás, že jsme stále atraktivnější nejen pro čerstvé absolventy středních škol, ale i pro zkušené manažery z praxe,“ komentuje nový trend ředitelka školy Milena Kolářová.

V navazujícím magisterském programu N3713 Logistika, si mohou bakaláři rozšířit získané poznatky o odbornou přípravu v různých částech logistických řetězců, v oblasti přepravy, služeb, informačního managementu a cestovního ruchu. Mimo prohloubení znalostí z ekonomie, logistiky a práva se studenti budou aktivně seznamovat se základy logistických principů a objekty logistický řetězců. Dozvědí se rovněž, jak moderními prostředky řídit organizaci logistických systémů. Verdikt komise umožňuje jak prezenční, tak kombinovanou formu studia.

Magisterský program je vhodný i pro absolventy bakalářských oborů z jiných škol. Škola speciálně vytvořila prostor, kde si tito absolventi mohou zvolit z oborových předmětů bakalářského studia Vysoké školy logistiky a doplnit si tak potřebné znalosti z oblasti dopravní logistiky, logistiky služeb, logistiky cestovního ruchu či informačního managementu. Další informace mohou zájemci o studium získat na webových stránkách školy www.vslg.cz.

02
Srp

Přerov – Slavnostní promoce za sebou mají absolventi bakalářských a magisterských oborů na Vysoké škole logistiky. V přerovském Městském domě převzali 15. a 16. července celkem 297 diplomů. „Ke státnicím se přihlásilo celkem 242 uchazečů o bakalářské tituly v oborech Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management a Logistika cestovního ruchu. Zkoušky úspěšně složilo 216 z nich. Z 97 studentů navazujícího magisterského oboru logistika, státnice složilo celkem 81, kteří při promocích obdrželi inženýrské tituly,“ informovala paní Bc. Ivana Kolářová z vedení školy.

Dvacet studentů se přitom může pyšnit červenými diplomy. Vyznamenání za skvělé výsledky při studiu dostalo 13 bakalářů a 7 inženýrů. Škola navíc ocenila studenty s nejlepšími diplomovými pracemi, kteří zpracovávali originální a přitom přínosná a v praxi použitelná témata. Takových ocenění se dočkalo celkem pět studentů bakalářských programů a dvě absolventky navazujícího magisterského studia. „Oceněné práce nejsou nijak odtržené od reality. Naopak všechny mají praktické uplatnění. Například za téma Racionalizace distribuční logistiky firmy HTM sport Litovel si odnesla cenu studentka bakalářského oboru Dopravní logistika Šárka Krejčířová. V oboru Logistika cestovního ruchu si zase odnesla cenu bakalářka Gabriela Olšanská, která zpracovala téma Malé církevní památky v lokalitách Přerovska a jejich využití v cestovním ruchu,“ prozradila Kolářová.

Další vyznamenání si odnesli bakaláři Pavel Šanovec za téma Simulace výrobního procesu v programu SIMUL8, Jiří Svatý, který zpracoval téma Odpadové hospodářství obce a Lucie Paterová, která se ve své práci zabývala kulturně-poznávací turistikou v okolí města Přerova. Oceněny byly i inženýrky Veronika Mačinová za téma Outsourcing  dodavatelském systému firmy a Lucie Váňová s tématem Optimalizace systému řízení výroby.