Spatne ID plochy.
02
Srp

Přerov – Studenti, kteří chtějí získat inženýrský titul na Vysoké škole logistiky v Přerově, mají otevřené dveře. Vysoká škola logistiky úspěšně obhájila svůj program u Akreditační komise Ministerstva školství a umožnila tak pokračování navazujícího magisterského studijního programu Logistika na dalších osm let.

Od založení školy v roce 2001 získalo inženýrský titul z naší vysoké školy již 155 studentů. Těší nás, že jsme stále atraktivnější nejen pro čerstvé absolventy středních škol, ale i pro zkušené manažery z praxe,“ komentuje nový trend ředitelka školy Milena Kolářová.

V navazujícím magisterském programu N3713 Logistika, si mohou bakaláři rozšířit získané poznatky o odbornou přípravu v různých částech logistických řetězců, v oblasti přepravy, služeb, informačního managementu a cestovního ruchu. Mimo prohloubení znalostí z ekonomie, logistiky a práva se studenti budou aktivně seznamovat se základy logistických principů a objekty logistický řetězců. Dozvědí se rovněž, jak moderními prostředky řídit organizaci logistických systémů. Verdikt komise umožňuje jak prezenční, tak kombinovanou formu studia.

Magisterský program je vhodný i pro absolventy bakalářských oborů z jiných škol. Škola speciálně vytvořila prostor, kde si tito absolventi mohou zvolit z oborových předmětů bakalářského studia Vysoké školy logistiky a doplnit si tak potřebné znalosti z oblasti dopravní logistiky, logistiky služeb, logistiky cestovního ruchu či informačního managementu. Další informace mohou zájemci o studium získat na webových stránkách školy www.vslg.cz.

Add reply

What is 12 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji