Archive for Květen 10th, 2011
10
Kvě

Pojmy jako kiting, powerkiting, landkiting, kiteboarding, snowkiting tažní řiditelní draci a další popisují jednu společnou aktivitu – využívání síly větru prostřednictvím řiditelného draka. Pro toto sportovní „náčiní“ se v češtině nejčastěji používá převzaté označení kite [kajt].  Kity nabízejí velmi pestré celoroční využití, které lze rozdělit do tří oblastí: země – landkiting, sníh – snowkiting, a voda – kiteboarding. Tento sport je velmi mladý a v posledních zhruba 5 letech zažívá obrovské celosvětové rozšíření. Díky vzrůstající oblibě a dynamickému vývoji vybavení lze i do budoucna očekávat další rychlý nárůst počtu nových kiterů. Nyní mezi ně můžete patřit i vy!

Jak to funguje

Tažná síla vzniká u řiditelných draků obtékáním vrchlíku proudem vzduchu, tedy pohybem draka vůči vzduchu. Čím bude rychlost větru větší, tím rychlejší bude prodění vzduchu kolem profilu a tím větší bude i rychlost a tah. A naopak, když se drak zastaví, ztratí vztlak a padá k zemi.

Bezpečnost

Powerkiting je zařazován do skupiny extrémních sportů a hledisko bezpečnosti nelze v žádném případě podceňovat. Pokud se budete učit ovládání draka, vždy začínejte s menší velikostí draka (cca do 3 m2) a při slabším větru do 5 m/s. Při silnějším větru může dojít k úrazu např. při vlečení po zemi nebo nárazem na nějakou překážku.

Velmi důležitý je výběr místa pro nácvik ovládání. Měl by to být otevřený volný prostor bez překážek (kameny, keře, stromy apod.), nejlépe v rovině nebo na návětrné straně svahu. Je důležité, aby vítr byl stálý a bez vzdušných turbulencí. Prostor, odkud vítr fouká, musí být volný a bez překážek (stromy, budovy, zvlnění terénu).

Powerkiting je sport, který se umí velmi dobře přizpůsobit potřebám a požadavkům kitera. Můžete s cvičným kitem létat ve slabém větru na louce a užít si tak pohodové létání s trochou sportovního výkonu, nebo zvolit silný vítr a výkonného kita v kombinaci např. s buginou nebo mountaiboardem. Abyste však tento sport mohli dělat zodpovědně a bezpečně, doporučujeme navštívit některý z našich kurzů landkitingu. Na výběr je několik variant v úrovních od úplných začátečníků až po pokročilé kitery.