Archive for Květen 22nd, 2011
22
Kvě

Jak jsi se dostal ke kineziologii?

Radim: Při svém zahraničním působění ve Skandinávii jsem začal studovat Historii kineziologie a techniku zvanou „Touch fot Health“ čili uzdravující dotek . Fascinovalo mě, ač jsem pracoval s čínskou medicínou, že mohu lehce podržet dva body a následně namasírovat jiné dva body a tím uvolním určité svalové skupiny, jejich detoxikaci a uvolnění energetické blokády v tomto místě. V některých případech šlo vyřešit i letitý problém během pár minut.

Začít studovat kineziologii bylo jako vstoupit do tajemné zahrady plné překvapení na hranici zázraků. Byla to však stále práce “ pouze“ na fyzické úrovni. Několik let jsem se snažil o příčinnou terapii a tato cesta mě zákonitě jednoho dne musela dovést k psycho-kineziologii.

Mohl by si blíže vysvětlit pojem psycho-kineziologie?

Radim: Metoda Three in One Concept byla ve své době revolučním průlomem, ovšem záhy jsem postoupil ještě dále a to na půdu Energetické psychologie. Začal jsem se seznamovat s prací psychologa ing. Klokočky, působícího ve Švédsku. Pracoval s technikami TAB, Sedona method TFT – terapií myšlenkového pole, medoty R.Callahana, průkopníka této metody. TFT se rychle vyvinula v EFt čili Emotion freedom technics, díky zjednodušení jeho žáken Ing. G. Craiggem. Tím se tyto metody zpřístupnily doslova každému, kdo v té době hledal. Komunikoval jsem s ním pomocí e-mailů a nechal si posílat materiály přímo z USA.

Mohl by jsi popsat některé případy z praxe?

Radim: Postupně jsem absolvoval všechny stupně studia EFT a submetod jako je Matrix Reimprinting Karla Dawsona či Matrix re-birth Sharon King. V současné době studuji u Roberta Smithse FASTER EFT, kdy se kombinuje EFT, hypnoterapie a neuro-lingvistické programování.

Především je třeba zdůraznit, že léčí pouze lékaři, uzdravuje pouze příroda :) . Její regenerační síly jsou tak mocné, že si to většina lidí ani neumí představit a svým jednáním své uzdravování přímo potlačuje. Pouze z neznalosti základních zákonitostí mechanizmu vzniku nemocí, bolestí či psychóz…

Já pouze znalostí a studiem těchto mechanizmů odstraňuji překážky bránící ve vyléčení, zpracovávám spolu s klientem jejich spouštěče a harmonizuji všechny struktury : fyzickou,emoční,energetickou apod., protože veškeré změny, ať pozitivní či negativní,probíhají na všech těchto úrovních

Takže dalo by se říci, že napomůžeš k tomu, aby se člověk uzdravil…

Radim: je mnoho zmizení astmatů, ekzémů, bolestí zad, nádorů, autoimunitních stavů jako je skleróza multiplex a protože na základě těchto mechanizmů a zákonu Germánské Nové medicíny MUDr. Hamera známe i další vývoj a průběh tzv. onemocnění, můžu klientovy popsat, co bude následovat, na co se připravit a co s tím. On následně vidí, že se mu vše toto děje a uvěří, že projevy nemoci jsou ve většině případů fáze opravy organizmu a nemají se zastavovat či potlačovat. Stačí přírodní cerstou zmírnit jejich dopady, jsou-li pro nás příliš silní, neboť předchozí tvorba nemoci trvala příliš dlouho.

Takže např. alergie by se dala zařadit mezi fázi opravy organismu? Dnes lidé jedí tablety na potlačení alergie (pyl atd..) lze vůbec alergii vyléčit?

Radim: Alergických projevů může být nekonečně mnoho, protože záleží na tom, s čím se nám psychický stav v daný okamžit propojí, s jakým vjemem…ano,vrcholnou fází opravy je např. tzv. pravé astma, kdy se v epi-krizi hojení nachází jak sliznice hrtanu a průdušek, ale i svalstvo. Dnes je ovšem lékaři mylně pokládáno za astma kde co, dokonce vznikly názvy jako nepravé astma, alergické astma, běžné astma…

Přitom zrušit tyto ataky je docela snadné. Většina lidí však těmto metodám nevěří a ni je nehledají, nezkusí, prostě je nezajímají. Protože polykat prášky je tak jednoduché a snadné ! Ničí zdraví sobě i svým dětem z pouhé pohodlnosti. Co se týká lékařů – alergologů, snažím se neposuzovat a nehodnotit, ale teď udělám vyjímku. Jedinou jejich motivací je vyšší zisk a stále nemocní pacienti. A kdo tvrdí, že ne, tak lže. Oslovil jsem některé tzv. osvícené lékaře v Olomouci, jenž mají velmi dobré reference, ohledně jejich přístupu k alternativní medicíně. Všichni ztratili zájem o vyléčení svým pacientů v okamžiku, když zjistili, že by bylo trvalé !!!

To je hrozný zjištění, že klasickým lékařům nezáleží na trvalém vyléčení, zdá se mi že v dnešní době lidé slepě věří lékařům…pilulka nebo operace. A ti, kteří jdou jinou cestou – jakoby tomu nechtěl nikdo věřit, proč je tomu tak?

Radim: je to tak ! Klobouk dolů před záhranáři a lékaři zajišťujícími akutní medicínu. Ovšem upřímně, kdyby nebyl systém nastaven tak , jak je, tak 80% z těchto případů by vůbec nevzniklo a nemuseli by je řešit ! Systém zcela ovládají farmaceutické firmy a kdo to ještě dnes nevidí, je pouze loutkou v jejich rukou. Přitom nenesou za nic odpovědnost – i tak je ten systém nastavem !

Prostě byznys, jakým způsobem by jsi řešil dnešní krizi ve zdravotnictví, celý ten systém – jak by jsi ho rekonstruoval?

Radim: Ano. U většiny nemocí sami přiznávají, že nevědí proč se tak děje. A přitom tvrdí, že je pravda, jen to, co si myslí, co nikdo nikdy neviděl, neobjevil ani nepopsal. A tomto základě léčí !!! Blílý plášť vša k zůstal autoritou, jejíž slovo je absolutní pravda. Proč ? Protože celý systém je založen strachu a panice, jenž je stále promyšleně vyvolávána.

Ono ostatně to není jen ve zdravotnictví.

Radim: Miliony a miliardy dolarů jdou do výzkumů něčeho, jsou buť absolutní nesmysly jako je gen obezity nebo jsou alternativní medicíně známá již tisíce let. Jako např., že při psychickém napadení reagují v mozku stejná centra jako při fyzickém a to včetně tělesných reakcí. No to je bomba za miliony dolarů a léta výzkumu.  Stačilo se seznámit s východní medicínou či GNM MUDr. Hamera a stálo je to pár set korun českých :) . Prezentují to jako velký objev medicíny !!!!Jak arogantní projev neznalosti základních zákonitostí přírody.

Vratmě se k EFT a GNM, mohl by jsi popsat tyto dvě metody?

Radim: V podstatě dnes probíhá transformační proces na všech úrovních. Na úrovni vesmíru – osa Země, posun postavení planet, silné fotonévé záření až po úroveň lidského bytí. Poselstvím roku 2012 tak jak ho vidím já, je, že změna má přijít zevnitř tj . musí začít u každého jednotlivce. A k tomu nám byly dány určité nástroje : EFT, GNM, Kvantové léčení, Rei-ki, Shamballa, karmická psychologie, moc přítomného okamžiku apod. Jejich využitím poznáme souvislosti donedávna skryté či známé jen jednotlivcům na určité duchovní úrovni, aby nedošlo k jejich zneužití. S pomocí GNM a poznáním základních biologických zákonů, pouze jejich uvědoměním, je již zabráněno mnoha nemocem. Změní to životní styl, přístup ke zdravotnímu systému a k sobě samému. Největším přínosem je domokratizace medicíny a důraz na osobní odpovědnost za péči o své zdraví. GNM vysvětluje všechny nemoci a psychózy jako smysluplnou odpověď organizmu na duševní stav. V podstatě nám ukazuje, co děláme v životě špatně a co musíme změnit. To je úžasné,ne ?

Úžasné to je, vidím v tom takovou komplexnost – dívat se na člověka jako celek.

Radim: EFT nám pomáhá zbavit se negativních nastavení – neg.emocí, stresů, strachů, nenávisti, traumatických zážitků, rodinných nesouladů, bolestí, nemocí . Všechno má svou emoční historii, většinou v dětství formou prvotního otisku.  Základem všeho je totiž naše vnímání ! EFT ho dokáže změnit, pochopit souvislosti a uvědomit si, jak jsme pouze ovládáni těmito podvědomými programy a že je snadné se jich zbavit, pokud upřímně chtějí.

Takže naše trápení, nemoci, ovlivnují dávné prožitky, kterým nepřikládáme váhu?

Radim: Tělo následuje mozek. tělo je obrazem duše. Vše začíná duševní reakcí-následuje reakce mozku a projekce do těla pomocí pocitů. Tak vše vnímáme, jako by to byla skutečnost, ačkoli se jedná o obrazy v naší hlavě. Obrazy něčeho, co již neexistuje. Naše EGO nás nutí žít v minulosti či na jejím základě konstrupvat budoucnost. Přitom realita se odehrává pouze v přítomném okamžiku !

Říkáš že naše ego ná nutí žít v minulosti, jak se tedy vypořádat s egem?

Radim: No jistě, čím je tvořena naše osobnost čili ego – zkušenostmi a životními přesvědčeními na základě zážitků v minulosti. Převzít odpovědnost za to, že vše, co se nám děje jsme si způsobili sami svým chováním v minulosti. A to jak smýšlíme nyní již tvoří naši budoucnost právě teď ! Přestaňme hodnotit okolí, posuzovat a odsuzovat. Hodně se nám uleví :) . Seznamte se s mocí přítomného okamžiku od Eckharta Tolle či s knihou Osho – Vědomí. Pochopíte mechanizmy, jakými nás ego ovládá a minupuluje s námi a jak na něj. Zpracovat si s pomocí EFT programy ega a všechny zátěže z minulosti. Seznámit se s GNM . Toto je základ. Jako bombónek můžete zhlédnout přednášku Igora Chauna o duchovnu, nechat se zasvětit do Rei-ki či podstoupit léčení Shamballou…

Jak se k těmto věcem obyčejný člověk dostane, samozřejmě na internetu je ledacos…

Radim: Naše ego nejsme my. Jsme duchovním bytosti momentálně v těchto fyzických formách za účelem získání určité zkušenosti. Jsme nanipulováni do určitých situací tak dlouho, dokud nepochopíme. dopuručiji knihu Mlachov-Léčení karmy. Zde jsou tyto mechanizmy podrobně popisovány. Nikdo si například neuvědomuje jaká síla se skrývá v negativních emocech, jenž denně produkujeme, vkládáme je do jídla při vaření, do osob v rodině, okolí, práci….Jak se říká bez emoce, není nemoce :)

Neboli emotion create emotion…

Radim: Correct.

Rozhodl jsi se, že uspořádáš vstupní seminář o GNM a EFT, co se tam lidé naučí?

Radim: nemohu pomoci všem a nastal časzačít šířit tato poznání. Ačkoli nejsem žádný řečník, odmítám již, pod tlakem okolností, déle čekat. Během 3 let, co jsem zpět v ČR se tohoto ůkolu stále nikdo nehodlá zhostit, nepočítám-li roztříštění ojedinělé snahy jednostlivců, tak jsem si položil jednoduchou a zprofanovanou otázku kdy, když ne teď ? Kdo, když ne já ? :)

Cítím,že je potřeba zřídit stálé vzdělávací centrum GNM a energetické psychologie, a také, že je již na čase přešit zaběhnutou zvyklost, že když chce čech i slovák něco podobného studovat, musí jezdit do Prahy. Chystáme několik překvapení v podobě zahraničních lektorů světové úrovně a pod… Základní seminář GNM a základy EFT by měli být „povinnou četbou“ každého odpovědného občana.

Mluvíš o semináři: Červen 2011 : 11-12+18-19.6. : Základní seminář Germánská Nová medicína

Radim: jejich program je velmi nabitý a jejich účast se domlouvá až v průběhu I.ročníku, jenž začne koncem září 2011 a bude končit v červnu 2012.

To bude večerní studium?

Radim:  bude víkendové a občas i přes týden např. kurz Cranio-sacrální terapie či prožitkový seminář „Cesta“, ale GNM bude výhradně o víkendech.

Když se tedy rozhodnu studovat, kolik mě první ročník bude stát?

Radim: V této chvíli ještě není 100% potvrzen obsah, účast lektorů atd. Nicméně pokud by měl zájemce chuť navštěvovat pouze GNM, EFT a Kvantové léčení tzv. transformační trio :) , tak mu na celý rok bude stačit cca 12,000,- čili tisícovka měsíčně změní můj život a vrátí se mi na kvalitě života, zdraví a ušetřených výdajích za léky, literaturu, mnoho dalších kurzů…

Na závěr nám pověz jeden tvůj příběh z praxe..

Radim: dobře…jedna klientka, když mne navštívila byla již několik let upoutána lůžko, v plném invalidním důchodu, nechodící. Starala se o ni 13letá dcera. Měla celkem 5 dětí ! a musela k ní chodit pečovatelka. Po měsící a půl si již dojela automobilem do sousední vesnice za bratrem. Celková rehabilitace trvala asi půl roku. Při poslední návštěvě jsem odblokoval jeden psychický problém a za 2 minuty se odblokovala přes ni i dcera, jenž seděla v čekárně. Začala plakat doslova proudy slz, kašlala jako správný tuberák a to vše asi 10 minut. Šel jsem se na ni podívat a ona se potom smála a byla šťastná. Zeptala se mě, co to mělo znamenat a vůbec nechápala, co se s ní dělo. Když má matka společný problém s dítětem či ona je ta, kdo ho dítěti „vytvořila“ a energeticky ho drží, pracuji běžně takto s dětmi přes matku. Nejprve s matkou a potom přes ni s dítětem. A věřte, funguje to !

Skvělé, děkuji ti za rozhovor.

Radim: Není zač :)

22
Kvě

Ještě není pozdě. Najděte si tu nejlepší brigádu na letní prázdniny, vydělejte si peníze, vyhledávejte podle oboru a lokality na Práce Sluzby.cz

Blíží se léto a je ten nejvyšší čas najít si letní brigádu. Netýká se to jenom žáků a studentů, v létě je více pracovních příležitostí a využít je mohou všichni lidé bez rozdílu věku a bez ohledu na trvalé povolání. Začínající podnikatelé, sezónní pracovníci, kteří mají v letních měsících méně práce (například učitelé), ale i klasičtí zaměstnanci, kteří si chtějí přilepšit a přivydělat ke své stálé mzdě. Brigádu si lze tedy zařídit i ke svému stávajícímu zaměstnání a prakticky není nutné čekat na léto. Práce je dostatek i v jiných měsících.

Všechna volná místa jsou na Sluzby.cz seřazena podle kraje a konkrétního města. Jakmile najdete to svoje, kde chcete pracovat, můžete zvolit i přesný obor. K dispozici je více než 300 kategorií počínaje údržbou a konče třeba prací v oboru IT (najít je možné i práci z domova).

Zkuste třeba brigády v Praze.

, , , ,

22
Kvě


Paragliding je poměrně mladým sportem, první pokusy s létáním ze svahu pocházejí z 80tých let minulého století. Moderní padákové kluzáky a další vybavení je s tím původním zcela neporovnatelné.

Zásadním způsobem vzrostl výkon, zlepšily se letové vlastnosti a je kladen mnohem větší důraz na bezpečnost. Současně se změnil i způsob létání – přelety na vzdálenosti desítek kilometrů jsou dnes zcela běžné a nejlepší výkony přesahují i 300 km. Státní hranice přestaly být pro přelety „nepřekonatelnou“ překážkou, můžeme využívat obrovské množství výborných leteckých terénů po celé Evropě i jinde ve světě. Díky tomu se stal paragliding celoroční výzvou.

Přibyly také nové varianty jako např. motorový paragliding nebo dnes velmi populární freestyle a acro. Každá z těchto disciplín má svá specifika a vyžaduje proto speciální vybavení. V naší nabídce máme proto křídla konstruovaná speciálně pro motorové létání jak pro začínající piloty, tak i speciály pro ty nejlepší.

Létání na paraglidech je u nás rozděleno v zásadě do tří skupin podle úrovně pilota – začínající a rekreační (pilotní průkaz PG A), výkonnostní létání (průkaz PG B) a soutěžní piloti (PG C). Tomu odpovídá i typ vybavení – padáky kategorie „standard“ (mezinárodní test EN A a EN B) pro piloty PG A, kategorie „performance“ (EN C) pro výkonnostní létání a třída „competition“ pro soutěžní piloty třídy PG C. Další kategorií je tandemový pilot – licence umožňuje vozit pasažéra na speciálním tandemovém křídle.

Létání na padáku nabízí úžasné zážitky. Přes svou zdánlivou jednoduchost má však mnoho úskalí – důrazně proto doporučujeme pro všechny zájemce absolvování minimálně základního kurzu paraglidingu pod vedením zkušeného instruktora. Pokud se budete chtít dále tomuto sportu věnovat, nabízíme kromě možnosti získání pilotní licence i účast na leteckých akcích a zájezdech. Můžete tak postupně své letecké umění zdokonalovat, seznámíme vás s různými letovými terény  a poznáte nové lidi, pro které se létání stalo celoživotní vášní.