Spatne ID plochy.
20
Dub

Abiturient.cz poskytuje kvalitní a cenově dostupné překlady textů pro studenty. Naše jazykové možnosti jsou téměř neomezené. Kromě překladů do angličtiny a němčiny, které jsou nejžádanější, se na nás můžete obrátit i v případě jakéhokoliv jiného světového jazyka (španělština, francouzština, ruština a mnohé další). A to vše za velmi studentské ceny!

Překladatelské služby pro studenty

Překlady anotací a resumé do anglického jazyka. U překladů bakalářských a diplomových prací a jejich anotací a resumé pro studenty klademe zvláštní důraz na terminologickou správnost a dodržení zásad odborného stylu. Studentům nabízíme slevu 20 % na překlad resumé a anotací závěrečných prací.

Korektury. Často využívanou službou jsou korektury bakalářských a diplomových prací v českém jazyce. Provádíme korektury odborné, korektury gramatické správnosti nebo kompletní korektury.

Sestavení životopisu a motivačního dopisu. Pokud se ucházíte o studium nebo o práci v zahraničí, doporučujeme vybavit se opravdu dobře napsaným životopisem a motivačním dopisem v cizím jazyce. Je důležité, aby forma a styl CV a motivačního dopisu odpovídali zvyklostem v zemi, do které se chystáte. Například u nás se běžně vyžaduje velmi stručný strukturovaný životopis, zatímco v Anglii je kladen důraz na podrobný popis dovedností, pracovních zkušeností a vykonávaných činností. Z tohoto důvodu, nabízíme vedle klasického překladu službu sestavení životopisu a sestavení motivačního dopisu. Stačí jen v bodech sepsat všechny podrobnosti, které v CV nebo motivačním dopisu chcete uvést, a o zbytek se postaráme my.

Překlady dokumentů. Na pracovní či studijní cestu do zahraničí budete s sebou nejspíš také potřebovat soudně ověřený překlad některých dokumentů. Například rodný list, vysvědčení, diplom, výpis z indexu, doporučení či výpis z rejstříku. Rozhodnete-li se nechat si dokumenty přeložit od nás, poskytneme vám studentskou slevu 10 %..

Odborný překlad

Z vlastní zkušenosti víme, jak důležitá je kvalitní prezentace v zahraničí. Je těžké proniknout mezi odbornou veřejnou u nás a ještě těžší je to v zahraničí. U každého překladu pečlivě dbáme na použití terminologie, která se ve vašem oboru opravdu užívá. U nás máte jistotu, že výsledný text bude pro odbornou veřejnost čtivý a srozumitelný.

Příklady oborů, se kterými máme zkušenosti:

Lingvistika 

Geologie

Ekonomie

Pedagogika 

Chemie

Právo

Medicína 

Biologie

HR, Marketing

Farmacie 

Botanika

Informatika

Historie 

Sport

Technika

Geografie 

Tělesná výchova

Umění

Ceník

Překlad resumé do angličtiny 1,28 Kč / zdrojové slovo
Jazyková korektura práce (ČJ) 0,40 Kč / zdrojové slovo
Sestavení životopisu

1,50 Kč /zdrojové slovo

Sestavení motivačního dopisu 1,50 Kč / zdrojové slovo
Soudní překlady dokumentů

od 350 Kč / strana

Pozn. Na zpracování překladů si běžně vyhrazujeme 3 pracovní dny. Pokud spěcháte a překlad potřebujete dříve, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Rádi vám vyjdeme vstříc!

Zdokonalujte se s námi

Jazykové kurzy. Na naší pobočce v centru Brna také každý semestr pořádáme kurzy angličtiny pro studenty. Na kurzu konverzace si zdokonalíte své komunikační schopnosti, na kurzu pro překladatele mohou studenti jazyků získat rady překladatele z praxe, které vyvážíte jen zlatem. Nejvíce navštěvovaným kurzem je Angličtina pro informatiky, která studentům účinně pomáhá zvládnout vysoké požadavky jejich jazykové zkoušky.

English Conversation Club. Přijďte si popovídat anglicky do našeho diskusního klubu, který se koná každé pondělí v kavárně La Dolce Vita v Brně v 19 hodin. Jazyk se nejlépe procvičuje mluvením. V uvolněném prostředí a s osvěžujícím „drinkem“ vám angličtina jistě rychle stoupne do hlavy!

 

Drahuška Kůrová

Kmenová překladatelka a tlumočnice Abiturient.cz. Autorka se zabývá překlady anglického a španělského jazyka a specializuje se na oblasti marketingu, turismu, gastronomie a medicíny.

Add reply

What is 11 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji