11
Kvě

Jednou za čas potřebuje téměř každý z nás odbornou radu, se kterou nám momentálně nemůže pomoci žádný náš přítel, či rodinný příslušník. Pro tyto případy existují takzvaná call centra, jejichž primární úkol je poskytnout odbornou radu. Téměř každá firma s větším počtem zákazníků by v rámci styků s veřejností měla mít zřízeno oddělení, které se bude věnovat problémům zákazníků a podobně. Toto oddělení vypadá většinou tak, že se v jednom větším prostoru soustřeďuje několik administrativních pracovníků firmy, kteří mají v popisu své práce přijímat telefonáty a snažit se odpovědět na pokládané otázky. Slovní spojení call centrum je odvozené podle anglického slova call, což znamená volat, neboli telefonovat. V posledních letech už ale většina call center není omezena pouze na telefon, ale využívá i jiné způsoby komunikace, jako jsou například e-maily, nebo také komunikace přes sociální sítě.

Ačkoliv byla původně call centra zřízena především pro Průzkum trhu a poskytnutí odborné rady zákazníkovi, v současnosti mají i jiné funkce. Kromě call center vázaných pouze na jedinou firmu, která poskytují například technickou podporu pouze v rámci výrobků společnosti, existují také třeba taková call centra, která fungují jako samostatná firma. Jejich úkol je poskytnout informace v podstatě ze všech možných odvětví, nejčastěji potom třeba vyhledávání telefonních čísel. Za historickou formu takovýchto call center by se daly považovat telefonní spojovatelny, které už pro vás zajištovali sjednávání schůzek. Obecně se ale všechny tyto druhy call center týkají poskytování rad, informací, podpory produktu a podobně. Naproti nim jsou ale také call centra, která se specializují na prodej určitého produktu a tomu se říká aktivní telemarketing, čili se snaží přesvědčit příjemce hovoru o výhodách jimi nabízeného produktu

, ,

Add reply

What is 3 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji