17
Čvc

HTML soubory jsou většinou ty, které tvoří webové stránky nebo on-line nápovědy. Obsahují formátovaný text, který je zaznamenán pomocí tzv. html tagů. Proto je při jejich překladu (nebo lépe, lokalizaci) vhodné použít nějaký CAT nástroj, abychom se vyhnuli tomu, že do zdrojového kódu, tedy okolních tagů, nechtěně zasáhneme – aplikace nebo webová stránka by pak nefungovala správně. V tomto článku si povíme něco o editaci a překladu HTML souborů v SDL Trados 2009, ačkoliv u ostatních CAT nástrojů mohou tyto principy platit také.

 

Znaková sada HTML souborů
Pokud není v HTML souboru definovaná tzv. znaková sada, velmi pravděpodobně se dočkáte nemilého překvapení v podobě nečitelných znaků v editoru. Ověřit, zda je znaková sada v souborech nadefinovaná, můžete, otevřete-li HTML soubor v některém z textových editorů (ve Windows – kontextové menu, otevřít pomocí programu). Měli byste v horní části dokumentu nalézt takovýto tag:

 

Místo UTF-8 může být třeba Windows-1250 nebo iso-8859-2. Pokud tento tag nenaleznete vůbec, velmi pravděpodobně jej budete muset v dokumentu vytvořit manuálně. Zkopírujte třeba výše uvedený a vložte jej např. těsně před tag.

 

Založení projektu
Máte-li v souborech nadefinováno kódování, můžete přistoupit k samotnému založení projektu, které probíhá víceméně stejně jako u jiných souborů. Ovšem pozor, častokrát je nutné dodržet původní adresářovou strukturu, která může obsahovat i jiné dokumenty, které se překládat nemají. Pokud si tímto nejste jistí, je dobré si toto ujasnit se zadavatelem ještě před započetím překladu. Pokud tedy existuje adresářová struktura, která se nesmí nikterak změnit, nepřidáváme do projektu jednotlivé HTML soubory, ale vložíme do projektu adresář celý, bez ohledu na ostatní soubory. K tomu slouží funkce Add folder v dialogovém okně pro přidávání souborů. Ostatní položky (paměť, nebo případně terminologickou databázi) přidáme standardním způsobem. Pokud bychom totiž přidávali soubory jednotlivě, museli bychom po finalizaci překladu původní soubory nahrazovat těmi přeloženými, nebo by toto musel po vás udělat zadavatel. Nelekněte se, že na stránce Files nevidíte žádné soubory. Jsou v adresářové struktuře vlevo, kde je snadno najdete rozkliknutím příslušné složky.

 

Orientace v souboru
Pro rychlou orientaci v HTML souboru, který překládáme, slouží označení segmentů ve pravém sloupci editoru, které je navíc barevně rozlišeno. H označuje kupříkladu nadpis, P je odstavec a LI jsou odrážky. Mimo těchto „viditelných“ prvků se však objevují i skryté texty, které jsou ale neméně důležité. Například tag title (označený T, v záhlaví dokumentu), který zastupuje název dokumentu, je důležitým prvkem pro vyhledávače, nebo třeba tag alt, který slouží jako popis obrázku.

 

Tagy v segmentech
V HTML souborech je naprosto stěžejní pořadí tagů a tagy obecně. Hrozí nebezpečí, že v případě nějaké chyby nebudou webové stránky nebo aplikace správně fungovat. Někdy se stane, že v průběhu překládání se samovolně změní pořadí tagů v rámci jednoho segmentu tak, že není shodné s tagy v originále. To se samozřejmě zjišťuje poněkud složitě, když v editoru tagy nevidíme. Je proto dobré si v projektu nastavit zobrazování tagů. To provedeme volbou Format v horním menu a zvolíme Full tag text. Tagy se zobrazí kompletně, lze tedy sledovat, zda jsou ve stejném pořadí zachovány i v překladu. V průběhu překladu bychom také měli hlídat, zda se neobjeví upozornění Tag order in this segment has been changed. To je známka toho, že s tagy je něco v nepořádku. Pak nezbývá, než zkopírovat zdrojový segment do cílového textu (Ctrl + Insert), aby se tagy zachovaly, a přepsat pouze okolní text.

 

Vidíte, že toto je správně vložený odkaz.
Vidíte, že toto je chybně vložený odkaz.
Vidíte, že toto je chybně vložený odkaz.
Vidíte, že toto je chybně vložený odkaz.

Ukázka správně a chybně vloženého odkazu se zobrazením tagů

 

Ověření funkčnosti lokalizovaných HTML souborů
Chceme-li si ověřit, že lokalizované HTML soubory bez problému fungují a že jsme nic nepřehlédli, můžeme pomocí funkce Shift+F12 v editoru vyexportovat cílový text a uložit jej. HTML soubor můžeme otevřít pomocí Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome nebo podobného programu. Zaměříme se na vzhled a strukturu a zkontrolujeme, zda vše vypadá „normálně“.

Nyní by vás u HTML souborů nemělo nic překvapit a jejich lokalizace v SDL Trados Studio 2009 by se měla zdárně povést.

Add reply

What is 8 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji