21
Čvc

V současné době se dostává do popředí zcela nový trend, který se jmenuje wellness. Mluví se dokonce o tzv. wellness revoluci. Co je wellness? Styl wellness se skládá z několika neoddělitelných součástí, jsou jimi pozitivní přístup k životu , péče o fyzickou kondici , správná výživa a udržování tělesné hmotnosti , péče o tělo a tvorby duševní rovnováhy, ochrany proti stresu . Jedná se o nové odvětví, které se zabývá čistě péčí o člověka a o jeho fyzické i dušení zdraví.Hlavním cílem wellness je pomoci lidem v dnešním moderním světě najít cestu ke kvalitnímu a plnohodnotnému životu. Ještě před dvaceti lety jsme věřili tomu, že naše zdraví a délka života jsou ovlivněny především genetikou a že se tedy s předpoklady k jejich vývoji již rodíme a můžeme je sami ovlivnit jen částečně. Poslední studie naopak ukazují, že z 80% můžeme své zdraví ovlivnit právě způsobem našeho života a správnou životosprávou. A právě wellness Vás naučí zdravému životnímu stylu! Konkrétně co se týká přímo výživy, je vědecky dokázáno, že nejen zpomalí proces stárnutí a pomůže lidem kontrolovat svou váhu na celý život, ale také předchází nemocem. Wellness se stává moderním trendem, který se postupně stane nedílnou součástí života všech, kterým záleží na tom, aby se cítili dobře nejenom dnes, ale také až jim bude padesát, šedesát, sedmdesát či více let. Wellness je obor pro lidi, kteří si uvědomují, že se o sebe musí celý život starat tak, aby později mohli užívat svého života naplno a nebýt závislí na péči doktorů.
Zkuste wellnes pobyty plné wellness blahodárných procedur jako jsou masáže, sauny, koupele, zábaly, vířivky a mnoho dalších. Wellness představuje nejrychleji se rozvíjející obor pro následující desetiletí.

Add reply

What is 11 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
DULEZITE! Abyste mohli pokracovat, je treba vyresit jednoduchou matematickou otazku. Jde o ochranu proti SPAM robotum. Dekuji